Luật Sư Trần Phan Tú My
THÔNG TIN CƠ BẢN

13/09/1987

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Phan Tú My

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Lắng nghe, đàm phán, thuyết phục.
Xử lý vấn đề, bảo mật thông tin.
Kinh nghiệm công tác
Phụ trách pháp lý công ty: các thủ tục cơ quan nhà nước; rà soát soạn thảo hợp đồng; xây dựng quy trình, quy định làm việc nội bộ; đại diện công ty tham gia tố tụng tại tòa án; đảm bảo hoạt động công ty đúng quy định pháp luật.
Học vấn & chứng chỉ
- Đại học Luật TP.HCM từ 2005 - 2009 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Hành chính)