Luật Sư Trần Thanh Mia
THÔNG TIN CƠ BẢN

03/09/1987

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thanh Mia

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Khả năng tiếng Anh tốt.
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
- Quản lý thời gian, kế hoạch công việc, giải quyết vấn đề với tư duy logic, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Ham học hỏi và sáng tạo, nghiêm túc và cẩn thận, mềm dẻo và linh hoạt, trung thực và cầu tiến.
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm, làm việc trong môi trường cạnh tranh và sức ép cao.
Kinh nghiệm công tác
 Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, soạn thảo, xây dựng mẫu Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng: Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng tư vấn xây dựng, Hợp đồng tư vấn giám sát, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng mua bán kèm lắp đặt, Hợp đồng quảng cáo……  Tham gia đàm phán, tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến Hợp đồng với các nhà thầu.  Tư vấn các vấn đề pháp lý, rà soát các Hợp đồng, đàm phán và ký kết các Hợp đồng với Bên tư vấn và Nhà đầu tư liên quan đến vụ việc phát hành trái phiếu của Tập đoàn.  Lập Sơ đồ theo dõi cổ phần, cổ đông, thành viên góp vốn, các chức danh lãnh đạo và cập nhật thông tin liên quan đến Công ty Tập đoàn và Công ty thành viên.  Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT, HĐTV và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin với Cơ quan Đăng ký kinh doanh.  Soạn thảo Văn bản ủy quyền phục vụ công tác quản trị Tập đoàn.  Tư vấn và đưa ra giải pháp thu hồi công nợ và xử lý tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng.  Tư vấn, dự thảo và rà soát các văn bản quản lý nội bộ và hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của Tập đoàn.

HDTex Group là Công ty sở hữu các nhãn hàng thời trang nổi tiếng của người Việt được biết đến rộng rãi như CANIFA và ONOFF. Làm việc tại đây với vai trò là Phụ trách pháp chế của Group với nhiệm vụ nâng cao nhận thức và kiến thức về pháp luật kinh doanh cho CBNV và xây dựng khung hành lang pháp đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho Group và các Công ty thành viên. Triển khai nhiệm vụ trên, tôi tập trung chính vào các công việc như sau:  Xây dựng Bản tin pháp lý hàng tháng gửi đến CBNV. Trong Bản tin pháp lý này sẽ gồm những văn bản mới được ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh Group và đưa ra những giải đáp, phân tích các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động thực tiễn của các phòng ban.  Soạn thảo các Biên họp, tài liệu và làm thư ký các họp ĐHĐCĐ, HĐQT, HĐTV của Group.  Thực hiện/kiểm soát các công việc liên quan đến xin cấp/sửa đổi, bổ sung giấy ĐKKD, CNĐT, cấp phép khác cho hoạt của các công ty trong Group.  Lập Sơ đồ theo dõi cổ phần, cổ đông, chức danh lãnh đạo và cập nhật thông tin liên quan.  Tư vấn, tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện các quy định, quy trình nội bộ trong Group.  Rà soát, góp ý tính phù hợp các mẫu văn bản, biểu mẫu theo pháp luật hiện hành.  Hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan trong đầu tư, kinh doanh, thỏa thuận M&A, quản trị, điều hành, giải quyết vụ việc…  Soạn thảo các biểu mẫu Hợp đồng để áp dụng chung như Hợp đồng thuê điểm bán, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng gia công….  Kiểm tra, rà soát Thỏa thuận, Hợp đồng trước khi trình lãnh đạo ký kết.  Phối hợp và kiểm soát công việc liên quan đến lĩnh vực SHTT như xin cấp/sửa đổi, bổ sung giấy CN ĐKNHHH, ĐKKDCN, và ĐK SHTT khác mà VP Luật sư thực hiện.  Tư vấn, hỗ trợ Ban Nhân sự trong việc xây dựng phương án giải quyết với các phát sinh, tranh chấp với NLĐ trong Group.

 Cập nhật, hệ thống hóa và cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.  Thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp.  Tham gia trong vụ việc M&A dự án Eurowindow Riverpark Đông Trù.  Tư vấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản như: Tư vấn thủ tục và điều kiện để người nước ngoài, người Việt kiều mua nhà ở Việt Nam; Hợp đồng thuê gian hàng; Thỏa thuận đặt cọc mua bán căn hộ; soạn thảo Hợp đồng mua bán căn hộ.  Tư vấn, soạn thảo và rà soát các Hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động của các Công ty trong Tập đoàn như: Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng tư vấn giám sát, Hợp đồng mua bán lắp đặt, Hợp đồng tư vấn xây dựng, Hợp đồng quảng cáo…...  Tham gia tố tụng xử lý công nợ.

 Quản lý công việc pháp chế và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan trong hoạt động kinh doanh của Công ty.  Lập kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý và báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc.  Cập nhật thường xuyên và xây dựng hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến Luật doanh nghiệp, Lao động, quảng cáo…  Soạn thảo hoặc xem xét và cho ý kiến về các mẫu biểu, quy trình, quy chế và quy định trong Công ty.  Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty.  Chuẩn bị hồ sơ, kết nối với cơ quan có thẩm quyền và nộp hồ sơ xin giấy phép trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến.  Soạn thảo hoặc xem xét cho ý kiến pháp lý, tham gia đàm phán đối với tất cả hợp đồng và thỏa thuận Công ty ký kết với đối tác.  Đầu mối làm việc với các Công ty Luật liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ như đăng ký nhãn hiệu.

 Cập nhật và cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.  Rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.  Theo dõi, sắp xếp và lưu trữ các hợp đồng và các văn bản pháp lý khác của Ban Pháp chế.  Tư vấn, giải đáp các thắc mắc, xử lý các tình huống pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của các phòng ban trong Tập đoàn.  Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các Quy chế, Điều lệ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể.  Soạn thảo, xây dựng Hợp đồng mẫu, rà soát Hợp đồng, thỏa thuận và tham gia vào quá trình đàm phán, ký kết Hợp đồng.  Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp đối với các vụ việc phát sinh.  Soạn thảo tài liệu, văn kiện phục vụ Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Tập đoàn theo quy định của pháp luật Chứng khoán và Ủy ban chứng khoán.  Rà soát và cho ý kiến pháp lý đối với các Hợp đồng phát hành trái phiếu, Hợp đồng tín dụng, Thư cung cấp tiện ích, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp và Thư bảo lãnh ngân hàng trước khi chính thức được ký kết.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2008 - 2011 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- Thẻ Luật sư từ 2018 - 2018 tại Trường khác (ngành học: Khác)