Luật Sư Trần Thị Thuỳ
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/08/1986

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thị Thuỳ

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.
• Có kiến thức pháp luật tốt, có mối quan hệ tốt với các cơ quan toà án.
• Thực hiện tốt trong các công tác đàm phán, trao đổi ý kiến, và thuyết phục.
• Có quan hệ tốt với các công ty truyền thông, các cơ quan báo chí.
• Có kinh nghiệm trong việc sắp xếp thời gian làm việc và hoạch định chiến lược
trong công việc.
• Có tinh thần làm việc độc lập và thực hiện công việc hiệu quả dưới áp lực mục
tiêu công việc.
• Thành thạo vi tính văn phòng, quản lý dữ liệu và internet.
• Thân thiện, cởi mở, ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần hợp tác cao.
Kinh nghiệm công tác
Chuyên về tư vấn pháp luật và nhận tranh tụng (đại diện uỷ quyền pháp luật)
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2007 - 2012 tại KINH TẾ LUẬT

- Cử nhân từ 2020 - 2022 tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

- Thạc sĩ từ 2017 - 2019 tại Học viện Hành chính Quốc gia

- Chứng chỉ từ 2013 - 2014 tại Học viện tư pháp