Luật Sư Trần Thị Thùy Dung
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/10/1985

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thị Thùy Dung

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt
- Có kỹ năng phân tích và đàm phán
- Thái độ làm việc kiên nhẫn và tích cực
- Có ý thức trách nhiệm với công việc
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao
- Tự tin trong việc xử lý các yêu cầu của khách hàng/ yêu cầu tư vấn của Ban lãnh đạo công ty
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản
- Thành thạo tin học văn phòng.
Kinh nghiệm công tác
Luật sư – Phụ trách Chi nhánh Hà Nội

Phụ trách Pháp chế

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công về những văn bản, vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh; hoạt động hợp tác đầu tư trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của của công ty - Xây dựng, soạn thảo Quy chế nội bộ công ty, các form mẫu văn bản, Hợp đồng - Rà soát, tư vấn, đánh giá rủi ro pháp lý đối với các quy trình, quy định nội bộ, các mô hình hoạt động của công ty - Tư vấn về việc xử lý những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: việc góp vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn, phân chia cổ tức; cơ cấu tổ chức công ty… - Thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, thay đổi đăng ký kinh doanh, chấm dứt hoạt động công ty… - Chủ động xử lý và đưa ra các đề xuất liên quan đến việc giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trong các giao dịch kinh tế, lao động, dân sự…. - Soạn thảo, sửa đổi các hợp đồng để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của công ty khi thực hiện các hợp đồng; tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng - Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng ban, các đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế quản lý nội bộ. - Nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty để có đề xuất kịp thời tới Ban lãnh đạo các chính sách, định hướng quản trị phù hợp với quy định pháp luật - Là đầu mối tiếp nhận thông tin từ các ngân hàng, công ty tài chính, công ty viễn thông….để kiểm soát rủi ro và xử lý khiếu nại liên quan đến các hoạt động tài chính, tín dụng
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2003 - 2007 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Khắc Cường Vũ Hồng Tâm Nguyễn Phú Quí Bùi Văn Kiểm Trịnh Văn Long Dương Văn Linh Phạm Quang Minh Nguyễn Hoàng Vẹn Nguyễn Trung Thuấn Ngô Thanh Sóng Nguyễn Duy Hoàng Lê Nguyễn Hoàng Long Bùi Thế Vĩ Hoàng Văn Trí Phạm Minh Tân Đinh Văn Thương Nguyễn Văn Cường Hoàng Minh Hoàng Nguyễn Phú Quí Nguyễn Văn Pol Đặng Hữu Phi Lê Tiến Dũng Nguyễn Đình Lý Trần Xuân Thưởng Trương Hoàng Minh Nguyễn Văn Đen Đặng Quốc Anh Lion Phạm Tống Anh Văn Nguyễn Khoa Đức Lò Tiến Phong Đinh Tuấn Nghĩa MANISH DHOOT Bùi Khánh Linh Hoàng Anh Tú Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Cường Nguyet Thanh Hoang Lương Thị Quỳnh Chi Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Bảo Loan Bùi Nhật Linh Nguyễn Hoàng Thu Thảo Trần Anh Hoàng Hải Ly Phan Thị Tuyết Mai Trịnh Thị Tuyết Linh Trần Thị Tuyết Nguyễn Thị Lý Nguyễn Kim Tiến Nguyễn Trà My Nguyễn Thị Thu Hằng Trần Thị Thu Trà Hà Diệp My Trần Thị Kiều Nhi Lê Nguyễn Lan Tuyền Ngô Thị Tố Nguyên Đinh Thị Mỹ Hiệp Dương Hà Mỹ Tiên Hồ Nguyễn Quỳnh Như Lê Huỳnh Khánh Huy Trần Thanh Hiền Võ Nguyễn Kiều My Đặng Ngọc Vân Lương Thị Biển Nguyễn Lâm Oanh Hoàng Thị Quế Anh Ly Nguyễn Hoàng Thị Mỹ Linh Kim Phụng Nguyễn Thị Hồng Minh Lê Thị Thanh Tâm Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phạm Thị Thu Thảo Lê Nguyễn Thiên Bảo Nguyễn Thảo My Dũng Tường Nguyễn Thị Hoài Trang Lê Vân Phạm Thị Thu Hiền Trần Vân Anh Trần Thị Thu Thảo Dương Huỳnh Mai Lê Nguyễn Kim Phụng Trần Minh Thùy Võ Thị Vân Anh Mai Phan Thi Tuyet Hoàng Thị Giang Phạm Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Trang Hồ Thanh Tú Nguyễn Thị Liên Thanh Lê Huyền