Luật Sư Vĩnh Quý
THÔNG TIN CƠ BẢN

Chưa cập nhật

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Vĩnh Quý

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chuyên sâu tư vấn về Luật Dân Sự và Doanh Nghiệp cho cá nhân và Tổ chức
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ nghiệp vụ Luật sư từ 2003 - 2007 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật hình sự)