Luật Sư Võ Đình Trí Dũng
THÔNG TIN CƠ BẢN

05/12/1980

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Võ Đình Trí Dũng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Tổ chức tốt, giao tiếp tốt, nắm bắt sự việc nhanh
Kinh nghiệm công tác
1. Làm Bản tin hàng ngày cho các công ty kiểm toán: bình luận nội dung hướng dẫn trong các công văn của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế, Tổng Cục Hải Quan 2. Thực hiện và dịch bản tin cho các khách hàng là Khu công nghiệp (tập trung vào các vấn đề lao động, môi trường , điều kiện kinh doanh) 3. Tổng hợp các thông tin nổi bật về chính sách, tin thị trường liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản, đầu tư, tài chính - ngân hàng trong tuần 4. Tư vấn pháp luật và cung cấp các thông tin liên quan đến văn bản pháp luật cho khách hàng qua email và điện thoại hoặc trực tiếp hướng dẫn khách hàng xử lý những tình huống pháp lý nảy sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp 5. . Tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng dịch vụ pháp lý của Công ty.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2011 - 2014 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Tài chính - Ngân hàng)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2020 - 2020 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Dân sự)