Luật Sư Vũ Hoàng Ý
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/03/1987

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Vũ Hoàng Ý

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật từ 2007 - 2011 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh