Luật Sư Vũ Lâm Đông Anh
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/08/1988

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Vũ Lâm Đông Anh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Ngôn ngữ mẹ đẻ: Tiếng Việt
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh chuyên ngành luật
- Kỹ năng CNTT: MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin trực tuyến
- Kỹ năng xã hội: Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Khả năng sắp xếp, xử lý công việc khoa học, nhanh chóng
Kinh nghiệm công tác
Chức danh: Luật sư - Tư vấn các lĩnh vực Đầu tư, Doanh nghiệp, Bất động sản, Thuế, Lao động, Sở hữu trí tuệ (Sở hữu công nghiệp) - Nghiên cứu, sắp xếp và phân loại hồ sơ vụ án - Tìm kiếm và cung cấp thông tin pháp lý liên quan vụ việc trong từng trường hợp - Soạn thảo thư giới thiệu, hồ sơ khiếu nại, kiến nghị - Làm việc trực tiếp với nhà nước cơ quan tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý

Chức danh: Luật sư - Trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, thực dự án bất động sản, đất đai, lao động, sở hữu trí tuệ, soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận và các vấn đề pháp lý liên quan khác - Đóng vai trò luật sư nội bộ trong công ty của khách hàng (trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo, đại lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự) - Đại diện khách hàng đàm phán, hòa giải và tố tụng tòa án - Tham gia đào tạo pháp luật doanh nghiệp

Chức danh: Luật sư - Trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, thực dự án bất động sản, đất đai, lao động, sở hữu trí tuệ, soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận và các vấn đề pháp lý liên quan khác - Đóng vai trò luật sư nội bộ trong công ty của khách hàng (trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo, đại lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự) - Đại diện khách hàng đàm phán, hòa giải và tố tụng tòa án - Tham gia đào tạo pháp luật doanh nghiệp
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng cử nhân từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)