Giới thiệu về Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 640/QĐ/TCCB ngày 15/5/1991 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Năm 1996, Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) chuyển sang hạch toán độc lập, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Quyết định số 432/TCCB-LĐ ngày 09/09/1996 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện.

Tháng 09/1999, 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Công ty thiết bị điện thoại (VITECO) là Trung tâm VTC1 và OMC2 ở phía Nam đã được tách ra để cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (VTC) theo Quyết định số 618/1999/QĐ – TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Ngày 06/06/2002, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra Quyết định số 258/QĐ-TCCB/HĐQT về việc chuyển Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) thành công ty cổ phần. Đây là bước ngoặt đánh dấu một mốc chuyển đổi quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, tạo thế chủ động cho Công ty trên con đường hội nhập và phát triển.

Ngày 25/11/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ra Quyết định số 56/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển đổi Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) thành Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 142/QĐ-SGDHN ngày 31/3/2011 với mã chứng khoán VIE. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là 06/5/2011.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Ya Uy Trần Hải Nam Nguyễn Trần Hạo Hạo Lưu Ngọc Minh Cao Ngọc Hùng Thái Công Thức Nguyễn Bá Phương Tran Hung Nam ngoc ngo Hà Quang Sơn Huỳnh Biên Cương Nguyễn Kim Long Phan Văn Tăng Nguyễn Anh Tuấn Lưu Việt Anh Nguyễn Minh Toàn Nguyễn Minh Đức Trần Hữu Quang Trần Vũ Mai Linh Phạm Minh Nhựt Đỗ Đình Thiện Duy Anh Nguyễn Phạm Ngọc Hoàng Long Tuấn Anh Nguyễn Thành Phát Hoàng Trần Anh Minh Võ Trường Thanh Hà Thị Phương Thảo NGUYỄN THỊ CẢNH DƯƠNG Nguyễn Thị mỹ Liên Lê Mai Trúc Tiên Phạm Thị Hương Ly Đỗ Lê Kiều Ngân Dương Thùy Ngân NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nguyễn Thị Bích Vân Đỗ Mai Anh Lâm Mộng Tú Quyên Trần Thị Diễm Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Minh Đặng Hoàng Anh Trường Nguyễn Hà Chi Phạm Phương Lê Đỗ Nguyễn Phương Thảo Đoàn Thị Ngọc Mai Nguyễn Phương Hoài Lê Thị Mỹ Duyên Lê Thị Thanh Xuân Trần Trang Nguyễn Thùy Linh Sa Thuý Hằng Nguyễn Kim Mai Đỗ Huyền Trang Nguyễn Ngọc Thị Ánh Vân Tô Thùy Chiêm Lê Mai Thảo Lê Thị Mỹ Duyên Huỳnh Tuyết Ngân Nguyễn Thị Phương Uyên Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Phương Thúy Lê Thị Thùy Trang Hoàng Thị Mỹ Hằng Nguyễn Thị Thanh Tuyền Mỹ Hậu Phạm Kiều Thị Thùy Vy Đinh Thùy Trinh Nguyễn Thị Thanh Thanh Nguyễn Hồng Anh Nguyễn Thu Thảo Trần Thị Thơm Võ Ngọc Diệp Ngọc Châu (JESSE) Nguyễn Thị Minh Ngọc Đặng Thị Ngân Nguyễn Thị Thuỳ Dung Hà Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Hồng Anh