Giới thiệu về Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 640/QĐ/TCCB ngày 15/5/1991 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Năm 1996, Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) chuyển sang hạch toán độc lập, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Quyết định số 432/TCCB-LĐ ngày 09/09/1996 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện.

Tháng 09/1999, 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Công ty thiết bị điện thoại (VITECO) là Trung tâm VTC1 và OMC2 ở phía Nam đã được tách ra để cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (VTC) theo Quyết định số 618/1999/QĐ – TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Ngày 06/06/2002, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra Quyết định số 258/QĐ-TCCB/HĐQT về việc chuyển Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) thành công ty cổ phần. Đây là bước ngoặt đánh dấu một mốc chuyển đổi quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, tạo thế chủ động cho Công ty trên con đường hội nhập và phát triển.

Ngày 25/11/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ra Quyết định số 56/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển đổi Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) thành Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 142/QĐ-SGDHN ngày 31/3/2011 với mã chứng khoán VIE. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là 06/5/2011.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Nguyễn Văn Tiên Trịnh Ngọc Nhất Lê Nam Quốc Chánh Võ Thanh Hùng Phạm Bình Nguyên Nguyễn Đắc Duy Vũ Văn An Quách Toàn Thắng Nguyễn Nhật Bản Phạm Hữu Đức Trần Văn Hào Ngô Trung Chỉnh Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Đình Văn Tạ Chí Nhớ Tiến Hd Nguyễn Huỳnh Hiệp Nguyễn Trung Hiếu Huỳnh Phúc Thành Nguyễn Thành Huân Nguyễn Anh Tuấn Trần Mạnh Trần Hoàng Tuấn Nguyễn Tiến Sơn Lâm Đàm Văn Thuận Trịnh Đạt Duy Trần Ngọc Anh Trâm Trần Thái Thị Hòa Lê Trần Ngọc Tiên Nguyễn Thị Quỳnh My Nguyễn Phương Khánh Hoàng Nguyễn Tú Quyên Nguyễn Thị Thu Lê Thị Phượng Nguyễn Thị Ngàn HOÀNG THỊ KIỀU OANH Lục Thị Hạnh Nguyễn Thị Hoài Lê Kim Thanh Vy Phùng Thị Hương Giang Lê Thị Việt Lê Thị Xuân Mai Trịnh Ngọc Diệp Ngân Thị Xuân Nguyễn Thị Nguyệt Quách Quế Linh Lê Kim Thanh Vy Phùng Thanh Loan Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Huyền Bành Ý Linh Nguyễn Thị Nữ Phạm Thị Liên Thạch Thảo Trần Thị Hồng Nhi Dương Thị Thảo Trịnh Lưu Thục Uyên Hồ Huỳnh Thủy Phú Đinh Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Huyền Lương Thu Hà Vũ Nguyễn Thuỳ Vân Lê Thị Thanh Loan Nguyễn Thị Hoa Hằng Đỗ Thu Hiền Phan Thị Nhật Thư Lê Ngọc Trâm Vương Hoàng Khánh Linh Lê Thị Tuyết Sương Lương Thị Phương Nguyễn Thị Bền Diệp Vy Nguyễn Võ Quỳnh Anh Nguyễn Thị Xuân Thấm Phan Thị Huyền Ka Luyện Nguyễn Mai Thanh Phạm Thị Thuỳ Anh Nguyễn Phước Duy Ngô Thị Mỹ Duy Lê Hồng Vân Thanh Nguyễn Thị Yến Nhi Đinh Thị Kim Lan Huyền Nga Lê Thị Việt Bùi Thị Kiềm Doan Thoa Mai Lệ Hằng Lê Thị Ánh Nguyệt Phan Hằng Phạm Hoàng Thanh Thủy Trần Hồng Quyên Trần Thu Huệ Nguyễn Thùy Nhi Trần Thị Huyền Trang Hoàng Thi Thanh Trần Thị Thanh Luân Phạm Thị Thúy Nguyễn Huỳnh Tuyết Hân Đinh Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Phương Anh Võ Thị Bích Nam Nguyễn Khánh Vy Vương Quỳnh Trâm Ka Trìm