Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long
Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và tư vấn Thăng Long được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 1998. Hiện nay, văn phòng giao dịch của Công ty đặt tại 58 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long

Bình luận:


Hình mã xác nhận