Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành