Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh
TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
Trên đường phát triển, VINH HẠNH GROUP mang theo tầm nhìn và sứ mệnh:
- Trở thành nhà phát triển hạ tầng và bất động sản hàng đầu Việt Nam
- Nâng cao vị thế của khách hàng và các cổ đông thông qua các sản phẩm, từ những dự án chất lượng, đảm bảo các nhu cầu dịch vụ khách hàng tốt nhất.
- Nơi hội tụ tài năng: thu hút, duy trì và khen thưởng các nhân viên ưu tú; không ngừng tạo dựng một đội ngũ xuất sắc, trung thành và gắn bó lâu dài với công ty
- Xây dựng phong cách quản lý, làm việc tập thể, đậm tính năng động và tiên phong.
- Luôn tạo ra những kết quả kinh doanh ổn định và mang lại các lợi ích tối ưu cho các cổ đông thông qua việc tập trung khai thác các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty.
- Phát triển các dự án tiêu chuẩn quốc tế, hội nhập toàn cầu, nhưng vẫn đảm bảo những giá trị văn hóa, nhân văn và truyền thống.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh
  • Trước
  • 1
  • Tiếp