Giới thiệu về Công ty CP Xây Dựng LB Việt Nam
Công ty Cổ phần Xây dựng LB Việt Nam (LB) có tên chính thức vào năm 2015. Tiền thân của LB là Công ty Cổ phần Cơ khí Địa chất Long Bình được thành lập năm 2010.

Từ lúc bắt đầu hoạt động cho đến nay, LB không ngừng tự phát triển bằng cách khẳng định chính mình trên thị trường và trong từng dự án.

Tại LB, mối quan hệ lâu dài chính là chiến lược cho sự phát triển. Chúng tôi tự hướng mình trở thành đối tác lâu dài của các công ty lớn như: Raffles Pilling Vietnam Co., Ltd (thành viên của tập đoàn đầu tư Kyobi Kiso - Singapore), Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thế Anh,…
Hình ảnh của Công ty CP Xây Dựng LB Việt Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty CP Xây Dựng LB Việt Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận