Giới thiệu về Công Ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Bình Thuận
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường bộ
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Xây dựng công trình công ích (công trình thủy lợi)
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
- Hoàn thiện công trình xây dựng.
Hình ảnh của Công Ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Bình Thuận
Tuyển dụng của Công Ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Bình Thuận