Giới thiệu về Công ty TNHH AsiaCollect
AsiaCollect là công ty hàng đầu đưa ra các tiêu chuẩn tầm thế giới về sự chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến kỹ thuật số dựa trên hiệu quả đối với các Dịch vụ Quản lý Tín dụng Tiêu dùng vào thị trường Châu Á.
Được thành lập vào năm 2015 tại Singapore, AsiaCollect đã thành lập Trung tâm Dịch vụ đầu tiên của mình tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2016 và đang trong quá trình triển khai thêm các trung tâm khác tại các thị trường các quốc gia Đông Nam Á khác.
Giá trị cốt lõi của chúng tôi đối với khách hàng là các dịch vụ quản lý tín dụng tiêu dùng hiệu quả cao và chuyên nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi cũng gồm nhiều sản phẩm ngân hàng liên quan đến quy trình cho vay tiêu dùng. AsiaCollect cũng là một công ty tiên phong trong việc mua các khoản nợ tiêu dùng không bảo đảm trong khu vực.
Hình ảnh của Công ty TNHH AsiaCollect
Tuyển dụng của Công ty TNHH AsiaCollect