Giới thiệu về Công ty TNHH Credit Management Services
Được thành lập vào năm 2011 với tư cách là một thực thể, CMS đã phát triển thành Nhóm các công ty quản lý tín dụng làm việc cùng nhau để tạo ra một chu kỳ tín dụng hoàn chỉnh cho khách hàng của chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia “tốt nhất của chúng tôi” đang cung cấp các dịch vụ được thiết kế riêng cho các thương hiệu địa phương và đa quốc gia tập trung mạnh vào ngân hàng và tài chính. Các cổ đông, ban giám đốc và đội ngũ quản lý, người đứng đầu CMS, giữ cho Tập đoàn đi đầu trong ngành công nghiệp quản lý tín dụng, sử dụng tổng cộng hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm và chuyên môn công nghiệp. Tầm nhìn Tùy chọn hàng đầu cho các dịch vụ quản lý tín dụng của khách hàng trong và ngoài nước. Thúc đẩy các dịch vụ của chúng tôi hướng tới CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ Sứ mệnh CMS giúp khách hàng khắc phục các vấn đề tài chính một cách nhất quán với các giá trị cốt lõi của chúng tôi: TƯƠNG LAI – TRÁCH NHIỆM – CHUYÊN NGHIỆP

CMS sử dụng nền tảng trực tuyến thông minh để tạo điều kiện tự động hóa, truyền thông và cập nhật trực tiếp trên các doanh nghiệp của chúng tôi. CMS cũng sử dụng các phiên bản tùy chỉnh của các bộ phần mềm hàng đầu để theo dõi và báo cáo tiến trình một cách minh bạch và theo thời gian thực. Hệ thống của chúng tôi được xây dựng để tận dụng những cải tiến mới nhất trong truyền thông và để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được giao phó cho chúng tôi. CMS thực thi một Mạng riêng ảo có tường lửa bảo mật (VPN) và Hệ thống an ninh vật lý tiêu chuẩn (CCTV & vân tay truy cập) trên tất cả các văn phòng của chúng tôi.
Hình ảnh của Công ty TNHH Credit Management Services
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Credit Management Services