Giới thiệu về Công ty TNHH Dịch Vụ Thu Hồi Nợ Thiên Hà (GALAXY DEREC)
Công ty TNHH Dịch Vụ Thu Hồi Nợ Thiên Hà được thành lập nhằm mang đến những giá trị tốt nhất trong ngành dich vụ thu hồi nợ cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Bằng sự am hiểu thị trường, quy trình làm việc hiệu quả, nguồn nhân lực dồi dào, được đào tạo bài bản, chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định được thương hiệu, vị thế cạnh tranh của mình với những đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực thu hồi nợ qua điện thoại cũng như thu hồi nợ tại hiện trường.
Hình ảnh của Công ty TNHH Dịch Vụ Thu Hồi Nợ Thiên Hà (GALAXY DEREC)
Tuyển dụng của Công ty TNHH Dịch Vụ Thu Hồi Nợ Thiên Hà (GALAXY DEREC)