Giới thiệu về Công ty TNHH Logitem Việt Nam
Logitem Vietnam Corp là một công ty 100% của Nhật Bản. Công ty Logitem đang đi đầu trong lĩnh vực vận tải, kho bãi và xuất nhập khẩu tại Việt Nam với số lượng công nhân chất lượng cao lên tới trên 1500 người. Công ty không chỉ đứng đầu về lĩnh vực vận tải, kho bãi và xuất nhập khẩu tại Việt Nam mà còn đứng đầu tại một số nước khác trên khu vực Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Lào,….
Hình ảnh của Công ty TNHH Logitem Việt Nam
Tuyển dụng của Công ty TNHH Logitem Việt Nam

Bình luận:


Hình mã xác nhận