Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (HHPD)
Công ty TNHH Một thành viên phát triển Khu công nghệ cao là doanh nghiệp do nhà nước thành lập, trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành lập với mục đích đầu tư xây dựng, phát triển, quản lý, khai thác hạ tầng và cung ứng dịch vụ, đồng thời vẫn đảm bảo bám sát định hướng, mục tiêu phát triển chung của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc, xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành một thành phố khoa học của miền Bắc.
Hình ảnh của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (HHPD)
Tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (HHPD)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp