Giới thiệu về Công ty TNHH Providence Financial
Giới thiệu công ty: Công ty TNHH Providence Financial là Công ty 100% vốn nước ngoài (Hong kong).
Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính công nghệ (Fintech). Chúng tôi cung cấp dịch vụ kết nối tài
chính cho người dùng có nhu cầu vay vốn, toàn bộ việc lập hồ sơ tín dụng đều được thực hiện thông qua
điện thoại di dộng. Với hệ thống xử lý dữ liệu ứng dụng AI và công nghệ BIG DATA hiện đại, chúng tôi
cung cấp công cụ kiểm soát rủi ro hiệu quả cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, mục tiêu trở thành một
sàn kết nối tài chính để hỗ trợ việc vay và cho vay hiệu quả.
Hình ảnh của Công ty TNHH Providence Financial
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Providence Financial