Giới thiệu về Công ty TNHH Tư Vấn Nhịp Cầu (Bridge Consulting Group)
Công ty Nhịp Cầu được thành lập vào năm 2005 với hoài bão trở thành cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Chúng tôi luôn phát triển và hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn pháp lý ​cho người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. ​

Chúng tôi có nhiều năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, báo chí, tư vấn hoạt động và pháp lý. Từ khi thành lập đến nay, Nhịp Cầu đã thực hiện thành công nhiều thương vụ nhập khẩu ​độc quyền nhiều sản phẩm trên toàn thế giới về Việt Nam ​và đồng thời, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam ​quảng bá và thâm nhập sản phẩm của mình đến thị trường Mỹ.
Hình ảnh của Công ty TNHH Tư Vấn Nhịp Cầu (Bridge Consulting Group)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Tư Vấn Nhịp Cầu (Bridge Consulting Group)