Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Nhiệt đới
Cung cấp các dịch vụ quản lý nguồn nhân lực, tư vấn quản trị nguồn nhân lực gồm:
- dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao (Executive search) cho các tập đoàn,c ác công ty lớn trong nước và nước ngoài. Đây là dịch vụ nhằm giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và tuyển chọn những ứng viên phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
- Dịch vụ tư vấn và quản lý đào tạo in-house cho doanh nghiệp và công chúng về các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý và các kỹ năng , chuyên môn quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu
-Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp: tư vấn tái cấu trúc, xây dựng thang bảng lương, mô tả công việc, KPI, BSC, hệ thống đánh giá và kiện toàn các quy trình vận hành trong doanh nghiệp
Hình ảnh của Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Nhiệt đới
Tuyển dụng của Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Nhiệt đới
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận