Giới thiệu về Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC)
Trung tâm ACDC là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng

ACDC, với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, vẫn hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, và xây dựng một ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam”.

Tầm nhìn 2025
ACDC là tổ chức tiên phong trong việc tạo dựng môi trường sống tốt hơn cho người khuyết tật và nhóm yếu thế.

Sứ mệnh
ACDC cam kết đóng góp cho sự hoà nhập của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền của người khuyết tật và thúc đẩy các mô hình phục vụ người khuyết tật.
Hình ảnh của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC)
Tuyển dụng của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp