Mô tả công việc
- Trực tại cơ quan
- Tư vấn pháp luật
- Soạn thảo văn bản, hợp đồng, thư ký giám đốc trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp cử nhân luật, cử nhân hành chính, đại học quản lý đất đai
Phúc lợi công việc
Đuợc huởng bảo hiểm thất nghiệp, y tế, xã hội
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 338 / 0
Logo Công ty TNHH Bán đấu giá Tài sản và Môi giới Bất động sản Gò Công Công ty TNHH Bán đấu giá Tài sản và Môi giới Bất động sản Gò Công
AP HUNG THANH XA LONG HUNG THI XA GO CONG TIEN GIANG

Ngày đăng tuyển
28/02/2017

Nơi làm việc
Tiền Giang

Cấp bậc
Mới tốt nghiệp/Thực tập


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nữ
Nhân Viên Hành Chính
Công ty TNHH Bán đấu giá Tài sản và Môi giới Bất động sản Gò Công
Nộp đơn