Phúc lợi dành cho bạn
Lương Tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ
Mô tả công việc
 • Phối hợp/ xây dựng và ban hành nội quy, quy chế, quy định của Công ty;
 • Tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của Công ty soạn thảo trước khi trình Tổng giám đốc Công ty.
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Công ty phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty cho người lao động.
 • Tham mưu, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Tổng giám đốc Công ty theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết điều lệ, nội quy, quy chế, ý thức chấp hành của người lao động trong Công ty.
 • Tham mưu, tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật cho lãnh đạo Tổng Công ty và các Ban/đơn vị về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và các công ty thành viên: Doanh nghiệp, Bất động sản, Depots, Chính sách, Cung ứng, Commercial, Thủ tục, Tranh tụng.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Tổng giám đốc Công ty tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động;
 • tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, Công ty thành viên) các nội dung công việc liên quan đến chức năng pháp lý.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Tổng công ty, các công ty thành viên.
 • Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Công ty trong các lĩnh vực:
  • Các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  • Các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, đấu thầu;
  • Văn bản, thoả thuận trong hoạt động thương mại trong nước và quốc tế với các đối tác;
  • Thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của các đơn vị thành viên Công ty;
  • Giải quyết các khiếu nại phát sinh từ các hợp đồng, các quan hệ dân sự giữa công ty với đối tác hoặc bên thứ ba;
  • Các văn bản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.
 • Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý công văn, tài liệu;
 • Thực hiện các thủ tục gia hạn Visa, Passport cho BOD.
 • Tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo lãnh đạo Công ty để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý.
 • Quản lý hồ sơ pháp lý của Hệ thống.
Yêu cầu công việc
 • Trình độ học vấn: Đại học trở lên.
 • Độ tuổi: 23 - 30
 • Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Luật, Luật Doanh nghiệp.
 • Trình độ vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Phúc lợi công việc
 • Lương: 6 Tr - 7 Tr VND
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 88 / 5
Logo Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật - GENUINE PARTNER Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật - GENUINE PARTNER
2A Đường Số 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
16/01/2023

Nơi làm việc
Phú Yên

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 23 tới 30 tuổi
Nhân viên Pháp chế (Phú Yên)
Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật - GENUINE PARTNER
Nộp đơn