Mô tả công việc
1. Kiểm soát công tác thi hành pháp luật, luật doanh nghiệp, luật lao động… tại doanh nghiệp.
2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi, chia tách, sáp nhập…của Cty.
3. Kiểm soát công tác ký kết hợp đồng của Cty phù hợp với pháp luật.
4. Kiểm soát tính pháp lý và sự phù hợp, hợp pháp của các văn bản do Cty ban hành;
5. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của các Cty được giao phụ trách, theo đúng quy định của luật doanh nghiệp cùng các quy định khác của nhà nước.
6. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Yêu cầu công việc
1.Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa Văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực xây dựng để phục vụ cho công việc soạn thảo Văn bản định chế, soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp lý và cung cấp văn bản cho hệ thống và tham mưu cho Lãnh đạo trong quản trị, điều hành và xử lý công việc
2.Kiểm tra nội dung hợp đồng, các văn bản giao dịch do các phòng ban phụ trách đàm soạn thảo trước khi trình Ban Giám Đốc phê duyệt
3.Soạn thảo văn bản nội bộ theo yêu cầu cụ thể của trưởng phòng/ban
4.Quản lý, lưu trữ các văn bản về chế độ chính sách do công ty ban hành. Tổ chức hồ sơ lưu trữ của Phòng
5.Tham gia đào tạo hội nhập, tập huấn, hội nghị, hội thảo về các nội dung pháp luật cho các cán bộ trong hệ thống Công ty
6.Tham gia xây dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu Văn bản định chế mới theo quy định của nhà nước
7.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
Phúc lợi công việc
BHXH, các phụ cấp lương/thưởng hiện hành theo qui định Cty, và các thoả thuận khác sau khi ký kết HĐLĐ chính thức
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 378 / 0
Logo Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh
90 Nguyễn Thái Học, Khu phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Quy mô: từ 20 - 49 nhân viên

Ngày đăng tuyển
30/08/2017

Nơi làm việc
Tây Ninh

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Nhân Viên Pháp Lý
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh
Nộp đơn