Tuyển dụng Marketing mới nhất


* Quản trị sơ sở dữ liệu và data khách hàng
- Quản lý CSDL thông tin khách hàng trước bán
- Phân loại, theo dõi và cảnh báo tăng, giảm định kỳ
* Tiếp nhận và xử lý thông tin đầu vào khách hàng
- Tiếp cận và phản hồi khách hàng mới thông qua các kênh marketing: hotline, form, lead, chat, ads, ...
- Tổng hợp và phân loại khách hàng theo form quản lý dữ liệu
- Chuyển thông tin, phân bổ data khách hàng tiếp cận cho Kinh doanh theo quy định.
- Kiểm soát cập cập nhật tình trạng tiếp cận khách hàng từ kinh doanh đảm bảo 100% khách hàng được tư vấn kịp thời.
* Cập nhật các báo cáo của phòng Kinh doanh
- Tham gia xây dựng và cập nhật các bộ câu hỏi về các vấn đề khách hàng quan tâm
- Tổng hợp thông tin từ các bộ phận KD, thực hiện báo cáo tuần/tháng/quý/năm của đơn vị theo quy định
* Tư vấn, khảo sát và thăm dò ý kiến khách hàng
- Thực hiện thăm dò ý kiến của khách hàng về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, việc chăm sóc, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên, thu thập những phản ánh của khách hàng, đề xuất phương án để kịp thời xử lý.
- Hỗ trợ khách hàng tiếp cận dễ dàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý

Kết quả tìm kiếm: 2.804 việc làm ngành Marketing
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương