Tuyển dụng Luật sư mới nhất


1. Quản lý phòng tranh tụng: quản lý về nhân sự cũng như theo dõi, quản lý về công việc chuyên môn, bao gồm các công việc như:
- Quản lý tác phong, nề nếp làm việc của nhân viên;
- Quản lý, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở để công việc được thực hiện đúng tiến độ;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của Ban giám đốc công ty.
2. Cố vấn, trao đổi chuyên môn cho các luật sư, người tập sự, nhân viên phòng tranh tụng.
3. Chỉnh sửa và duyệt các văn bản do phòng tranh tụng phát hành; chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về nội dung các câu hỏi tư vấn của phòng.

Kết quả tìm kiếm: 893 việc làm ngành Luật sư
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương