Tuyển dụng Luật sư mới nhất


  • Tổ chức thực hiện công tác Xử lý nợ có Tài sản đảm bảo, bao gồm:
  • Tiếp nhận thông tin/hồ sơ vay của các Khách hàng đang có nợ xấu tại VPBank để xử lý.
  • Xác minh thông tin liên quan đến khách nợ, nguồn tài chính của khách nợ nhằm phục vụ cho quá trình thu hồi nợ.
  • Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu của Ngân hàng VPBank, chủ yếu qua các biện pháp: cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo; và đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, …
  • Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao. Báo cáo về công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
  • Tham gia vào các buổi họp thường xuyên về lập kế hoạch công việc, vận hành và rà soát hiệu quả công việc trong nhóm.
  • Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Kết quả tìm kiếm: 648 việc làm ngành Luật sư
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương