Tuyển dụng Pháp chế doanh nghiệp mới nhất


  • Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa Văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của Công ty.
  • Phối hợp với phòng ban, các chi nhánh để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
  • Soạn thảo và kiểm tra công văn, HĐKT phục vụ hoạt động của Công ty.
  • Hỗ trợ tất cả các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Kết quả tìm kiếm: 3.997 việc làm ngành Pháp chế doanh nghiệp
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương