Tuyển dụng Pháp chế doanh nghiệp mới nhất


- Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng, văn bản, công văn trong các hoạt động của công ty;

- Thực hiện công tác pháp chế nội bộ;

- Hỗ trợ các đơn vị, phòng ban trong những hoạt động liên quan đến

- Soạn thảo, rà soát, sửa đổi bổ sung Nội Quy, quy chế hoặc các văn bản nội bộ của Công ty;

- Thực hiện công bố thông tin đối với công ty niêm yết;

- Triển khai thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý đối với các dự án công ty đang triển khai;

- Thay mặt công ty giải quyết các tranh chấp pháp lý;

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Kết quả tìm kiếm: 6.082 việc làm ngành Pháp chế doanh nghiệp
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương