Có mấy loại giấy khám sức khỏe theo quy định hiện nay? Trên giấy khám sức khỏe có những nội dung, thông tin gì?

(có 1 đánh giá)

Cho anh hỏi, theo quy định hiện nay có mấy loại giấy khám sức khỏe? Trên giấy khám sức khỏe có những nội dung, thông tin gì? Khi đi khám sức khỏe cần mang theo những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh Thanh tại Long An.

Có mấy loại giấy khám sức khỏe theo quy định hiện nay?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 14/2013/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2023/TT-BYT quy định về hồ sơ khám sức khỏe như sau:

Hồ sơ khám sức khỏe

1. Hồ sơ KSK của người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên là Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

2. Hồ sơ KSK của người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi là Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

3. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị KSK nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm: Giấy KSK theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này và văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

4. Đối với người được KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm:

a) Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ theo hợp đồng.”

Theo quy định trên, có 03 loại giấy khám sức khỏe là:

- Giấy khám sức khỏe của người từ đủ 18 tuổi trở lên theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT;

- Giấy khám sức khỏe của người chưa đủ 18 tuổi theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT;

- Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT, bị thay thế bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 09/2023/TT-BYT.

Có mấy loại giấy khám sức khỏe theo quy định hiện nay

Có mấy loại giấy khám sức khỏe theo quy định hiện nay (Hình từ Internet)

Trên giấy khám sức khỏe có những nội dung, thông tin gì?

Căn cứ theo mẫu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT thì trên giấy khám sức khỏe có những nội dung, thông tin sau:

- Những thông tin cơ bản của người khám, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin liên lạc và ảnh của người bệnh.

- Tiền sử bệnh lý của người khám:

+ Tiền sử gia đình;

+ Tiền sử bản thân;

- Kết quả khám thể lực, chẳng hạn như chiều cao, cân nặng, huyết áp,...

- Kết quả khám lâm sàng: Có các nội dung như kết quả khám tai mũi họng, kết quả khám răng hàm mặt,…

- Kết quả khám cận lâm sàng: Có các nội dung về xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang, siêu âm,…

- Kết luận về sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Khám sức khỏe cần mang theo những giấy tờ gì? Khám sức khỏe những nội dung gì?

1. Khám sức khỏe cần mang theo gì?

Theo như quy định về hồ sơ khám sức khỏe nêu trên thì khi đi khám sức khỏe cần mang theo ảnh thẻ cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ khám sức khỏe để dán vào hồ sơ.

Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị khám sức khỏe nhưng không thuộc trường hợp khám sức khỏe định kỳ thì cần thêm văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

Đối với người được khám sức khỏe định kỳ thì cần thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng.

Tuy không quy định nhưng khi đi khám sức khỏe cũng nên mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân như là một loại giấy tờ tùy thân.

2. Nội dung khám sức khỏe

Căn cứ Điều 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 09/2023/TT-BYT có quy định về các nội dung khám sức khỏe như sau:

+ Đối với KSK cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Đối với KSK cho người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong Sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Đối với trường hợp KSK theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành: khám theo nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại mẫu giấy KSK của chuyên ngành đó.

+ Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu: khám theo nội dung mà đối tượng KSK yêu cầu.

Lưu ý: Thông tư 09/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 20/06/2023.

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
4.503