Mẫu Giấy khám sức khỏe định kỳ mới nhất năm 2023 là mẫu nào?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi: Mẫu Giấy khám sức khỏe định kỳ mới nhất năm 2023 là mẫu nào? Thủ tục khám sức khỏe định kỳ đối với người lao động được thực hiện theo bao nhiêu bước? - Câu hỏi của Vĩnh Kha (Yên Bái)

Thủ tục khám sức khỏe định kỳ đối với người lao động được thực hiện theo bao nhiêu bước?

Theo Điều 5 Thông tư 14/2013/TT-BYT thì thủ tục khám sức khỏe định kỳ đối với người lao động như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở khám sức khỏe.

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ khám sức khỏe, cơ sở khám sức khỏe thực hiện các công việc sau:

(1) Đối chiếu ảnh trong hồ sơ khám sức khỏe với người đến khám sức khỏe;

(2) Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu hồ sơ khám sức khỏe với người lao động đến khám sức khỏe định kỳ;

(3) Kiểm tra, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của người lao động khám sức khỏe định kỳ;

(4) Hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe, người giám hộ của người được khám sức khỏe (nếu có);

(5) Cơ sở khám sức khỏe thực hiện việc khám sức khỏe theo quy trình.

Mẫu Giấy khám sức khỏe định kỳ mới nhất năm 2023 là mẫu nào? (Hình từ internet)

Người lao động được cấp mấy bản Giấy khám sức khỏe định kỳ? Thời gian cấp Giấy khám sức khỏe là bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 14/2013/TT-BYT quy định về việc cấp Giấy khám sức khỏe như sau:

Cấp Giấy khám sức khỏe

1. Giấy KSK được cấp 01 (một) bản cho người được KSK. Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp nhiều Giấy KSK thì cơ sở KSK thực hiện như sau:

a) Tiến hành việc nhân bản (photocopy) Giấy KSK đã có chữ ký của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng Giấy KSK được nhân bản theo yêu cầu của người được KSK;

b) Sau khi tiến hành việc nhân bản, thực hiện việc dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào Giấy KSK bản photocopy và đóng dấu theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

2. Thời hạn trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ:

a) Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK;

b) Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

3. Giá trị sử dụng của Giấy KSK, kết quả KSK định kỳ:

a) Giấy KSK có giá trị trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe; Đối với KSK cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì giá trị của Giấy KSK theo quy định của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà người lao động Việt Nam đến làm việc;

b) Kết quả KSK định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp người được KSK có xét nghiệm HIV dương tính thì việc thông báo kết quả xét nghiệm này phải theo quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

Theo quy định thì Giấy khám sức khỏe được cấp 01 (một) bản cho người được khám sức khỏe được.

Trường hợp người lao động có yêu cầu cấp nhiều Giấy khám sức khỏe được thì cơ sở khám sức khỏe được thực hiện như sau:

(1) Tiến hành việc nhân bản (photocopy) Giấy khám sức khỏe được đã có chữ ký của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng Giấy khám sức khỏe được nhân bản theo yêu cầu của người được khám sức khỏe;

(2) Sau khi tiến hành việc nhân bản, thực hiện việc dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào Giấy khám sức khỏe bản photocopy và đóng dấu theo quy định.

Đối với thời gian cấp Giấy khám sức khỏe định kỳ thì sẽ còn tùy thuộc vào việc người lao động khám đơn lẻ hay khám tập thể theo doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động khám sức khỏe đơn kẻ thì Giấy khám sức khỏe định kỳ sẽ được cấp trong thời hạn 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe.

Trường hợp người lao động khám sức khỏe định kỳ tập thể theo hợp đồng của doanh nghiệp với cơ sở khám sức khỏe thì thời gian cấp giấy sẽ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Mẫu Giấy khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho người lao động hiện nay là mẫu nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 14/2013/TT-BYT quy định về hồ sơ khám sức khỏe định kỳ như sau:

Hồ sơ khám sức khỏe

1. Hồ sơ KSK của người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên là Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

2. Hồ sơ KSK của người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi là Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

3. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị KSK nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm: Giấy KSK theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này và văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

4. Đối với người được KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm:

a) Sổ KSK định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ theo hợp đồng.

Như vậy, mẫu Giấy khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho người lao động hiện nay là mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

(có 1 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.413