Khám nghĩa vụ quân sự rớt, năm sau có phải khám lại không?

(có 1 đánh giá)

Cho em hỏi, khám nghĩa vụ quân sự rớt, năm sau có phải khám lại không? Việc khám nghĩa vụ quân sự được tổ chức vào thời gian nào hằng năm? Câu hỏi của bạn ND (Bến Tre).

Khám nghĩa vụ quân sự rớt, năm sau có phải khám lại không?

Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

“Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

Các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập được quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 như sau:

Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

…”

Khám nghĩa vụ quân sự rớt được hiểu là công dân chưa chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe và thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ trong năm đó. Nếu vẫn còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ thì năm sau vẫn được gọi để khám sức khỏe.

Việc gọi đi khám nghĩa vụ quân sự sẽ được thực hiện cho đến khi hết tuổi gọi nhập ngũ là hết 25 tuổi hoặc hết 27 tuổi đối với người học cao đẳng, đại học, trừ trường hợp được miễn gọi nhập ngũ quy định trên.

Vậy nên, nếu năm nay bạn khám nghĩa vụ quân sự rớt và năm sau vẫn chưa hết 25 tuổi hoặc chưa hết 27 tuổi đối với người học cao đẳng, đại học thì bạn vẫn phải khám nghĩa vụ quân sự tiếp khi có lệnh gọi.

Khám nghĩa vụ quân sự rớt, năm sau có phải khám lại không?

Khám nghĩa vụ quân sự rớt, năm sau có phải khám lại không? (Hình từ Internet)

Việc khám nghĩa vụ quân sự được tổ chức vào thời gian nào hằng năm?

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện sau khi sơ tuyển sức khỏe được giải thích tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Và tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cùng cấp.

2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

3. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV; bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.”

Theo đó, thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nội dung khám nghĩa vụ quân sự gồm những nội dung gì?

Nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 105/2023/TT-BQP gồm:

- Khám về thể lực; lâm sàng theo các chuyên khoa: Mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa (đối với nữ);

- Khám cận lâm sàng: Công thức máu; nhóm máu (ABO); chức năng gan (AST, ALT); chức năng thận (Ure, Creatinine); đường máu; virus viêm gan B (HBsAg); virus viêm gan C (Anti-HCV); HTV; nước tiểu toàn bộ. (10 thông số); siêu âm ổ bụng tổng quát; điện tim; X-quang tim phổi thẳng; xét nghiệm nước tiểu phát hiện ma túy. Chủ tịch Hội đồng chỉ định thêm các xét nghiệm khác theo yêu cầu chuyên môn để kết luận sức khỏe được chính xác.

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.199