Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với các vấn đề liên quan đến lương của người lao động

Bộ luật lao động 2019 đã có những điểm mới nhất định trong đó các quy định về nghĩa vụ của người lao động về vấn đề liên quan đến lương của người lao động được quy định cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động không còn phải gửi thang bảng lương cho cơ quan thẩm quyền

Điều 93 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động cụ thể:

“Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động NSDLĐ phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ.”

Cũng ngay tại điều 93 Bộ luật lao động 2019 quy định về việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động đã có những thay đổi nhất định:
“NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

 Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.”

Theo đó NSDLĐ không còn phải gửi thang bảng lương về cho cơ quan có thẩm quyền như luật cũ mà mà cần công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Người sử dụng lao động phải chi trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương cho người lao động

Tại khoản 2 điều 94 Luật lao động hiện hành quy định hình thức trả lương cụ thể như sau:
“Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.”

Ngay trong khoản 2 điều 96 Bộ luật lao động 2019 đã có thêm một đoạn bổ sung về hình thức trả lương cho người lao động: “Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.”

Rõ ràng điều luật mới quy định có lợi hơn cho người lao động khi thay vì các chi phí liên quan đến việc mở duy trì tài khoản trước đó dựa vào thỏa thuận thì ngay trong luật mới đã quy định rõ ràng luôn là người sử dụng lao động phải chi trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả tiền lương cho người lao động

Đây là một trong những điểm mới nổi bật được nhiều người lao động quan tâm vì trước đây Bộ luật lao động 2012 chưa từng để cập đến việc thông báo bảng kê trả lương phải được gửi bắt buộc.

Điều 95 Bộ luật lao động 2019 đã có quy định:

"Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)"

Điều luật quy định đã thể hiện rõ tính minh bạch trong việc chi trả lương, từ đây người lao động có thể đối chiếu kiểm tra tiền lương hằng tháng thông qua bảng kê trả lương mà người sử dụng lao động gửi đến.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.464