Người dân được phép giám sát CSGT trong những hoạt động nào theo quy định hiện nay?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi, người dân được phép giám sát CSGT trong những hoạt động nào theo quy định hiện nay? Khi thực hiện việc giám sát CSGT kiểm tra hành chính thì người dân có quyền quay phim, chụp ảnh hay không? (Thế Toàn - Hưng Yên)

Người dân được phép giám sát CSGT trong những hoạt động nào theo quy định hiện nay?

Theo Điều 10 Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về việc giám sát như sau:

Những việc Nhân dân giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

1. Việc thi hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Việc chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ.

3. Việc Nhân dân giám sát Công an nhân dân thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.

Từ quy định trên thì người dân được phép giám sát những hoạt động sau đây của CSGT trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông:

(1) Việc thi hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

(2) Việc chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ.

Lưu ý: Người dân khi giám sát hoạt động của CSGT phải đảm bảo khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của CSGT.

Người dân được phép giám sát CSGT trong những hoạt động nào theo quy định? (Hình từ internet)

Khi giám sát CSGT thực hiện kiểm tra hành chính thì người dân có quyền quay phim, chụp ảnh hay không?

Căn cứ Điều 11 Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về hình thức giám sát cảu nhân dân như sau:

Hình thức giám sát của Nhân dân

1. Thông qua các thông tin công khai của Công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ.

4. Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ;

b) Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);

c) Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, giám sát CSGT kiểm tra hành chính thì người dân được phép quay phim, chụp hình và cả ghi âm nhưng cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

(1) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ;

(2) Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);

(3) Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

CSGT được phép yêu cầu người dân dừng xe để kiểm tra trong những trường hợp nào?

Theo Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA thì khi yêu cầu người dân dừng xe kiểm tra hành chính thì cần đáp ứng những yêu cầu sau:

(1) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

(2) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(3) Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

(4) Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong trường hợp, CSGT yêu cầu người dân dừng xe để kiểm tra hành chính thì cần đảm bảo một số yêu cầu tại Điều 3 Thông tư 65/2020/TT-BCA như sau:

(1) Thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

(2) Thực hiện đúng, đầy đủ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật, kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Điều lệnh Công an nhân dân.

(3) Khi tiếp xúc với Nhân dân và người có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, phải có tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp.

(4) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.

(5) Bảo đảm các yêu cầu, quy định khác của Bộ Công an.

(có 1 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.269