NLĐ đi làm vào dịp Tết Âm lịch thì tiền lương, tiền công có phải chịu thuế TNCN không?

(có 1 đánh giá)

Tết Âm lịch, NLĐ được nghỉ mấy ngày? Tiền lương, tiền công đi làm vào dịp Tết Âm lịch của NLĐ có phải chịu thuế TNCN không? Câu hỏi đến từ anh H. ở Bình Dương.

Tết Âm lịch, NLĐ được nghỉ mấy ngày?

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết được quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.”

Theo quy định nêu trên, người lao động được nghỉ Tết Âm lịch 05 ngày mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Lưu ý: Tùy thuộc vào quy định riêng của mỗi công ty mà NLĐ có thể được nghỉ làm lâu hơn thời gian pháp luật quy định, nhưng phải đảm bảo thời gian nghỉ Tết Âm lịch ít nhất là 05 ngày cho người lao động.

NLĐ đi làm vào dịp Tết Âm lịch thì tiền lương, tiền công có phải chịu thuế TNCN không?

NLĐ đi làm vào dịp Tết Âm lịch thì tiền lương, tiền công có phải chịu thuế TNCN không? (Hình từ Internet)

Tiền lương, tiền công đi làm vào dịp Tết Âm lịch của NLĐ có phải chịu thuế TNCN không?

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN căn cứ theo điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

...

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu củ cơ quan thuế.”

Căn cứ trên quy định thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động được xác định là thu nhập được miễn thuế TNCN.

Cho nên đối với thu nhập từ phần tiền lương, tiền công đi làm vào dịp Tết Âm lịch của NLĐ thì thuế TNCN sẽ được xác định như sau:

- 100% tiền lương, tiền công của ngày làm việc bình thường: Phải tính vào thu nhập trong tháng của NLĐ để khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

- 300% tiền lương, tiền công đi làm vào dịp Tết Âm lịch: Được miễn thuế thu nhập cá nhân, nên không tính vào thu nhập trong tháng của NLĐ để khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

NLĐ đi làm vào dịp Tết Âm lịch có được nghỉ bù vào ngày khác không?

Ngày nghỉ hằng tuần của người lao động căn cứ theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Nghỉ hằng tuần

...

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

Căn cứ trên quy định ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, đối với trường hợp NLĐ đi làm vào dịp Tết Âm lịch chỉ được tính lương làm thêm giờ chứ không được nghỉ bù vào ngày khác. Tuy nhiên cũng tùy vào chính sách, hoặc là thỏa thuận ở các công ty, cũng có trường hợp công ty bù ngày nghỉ khác cho người lao động khi họ đồng ý làm thêm vào ngày Tết Âm lịch.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.231