Phân biệt miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức

Các quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức được thể hiện cụ thể tại Luật Cán bộ, Công chức 2008. Tuy nhiên có rất nhiều người nhầm lẫn về các khái niệm này. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn phân biệt và hiểu rõ hơn từng khái niệm pháp lý sau.

Có 05 tiêu chí dùng để phân biệt miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức lần lượt là: Khái niệm, Đối tượng áp dụng, Tính chất, Điều kiện áp dụng và Hậu quả cuối cùng.

Tiêu chí

Miễn nhiệm

Bãi nhiệm

Cách chức

Khái niệm

Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm

Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ

Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đối tượng áp dụng

Cán bộ, Công chức

Cán bộ

Cán bộ, Công chức

Tính chất

Là hình thức giải quyết cho thôi giữ chức vụ chức, chức danh

Là hình thức kỷ luẩt

Là hình thức kỷ luật

Điều kiện áp dụng

Không hoàn thành nhiệm vụ;

Không đủ sức khỏe;

Không đủ năng lực, uy tín;

Theo yêu cầu nhiệm vụ;

Vì lý do khác

Có hành vi vi phạm pháp luật;

Vi phạm về phẩm chất đạo đức;

Không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân để giữ chức vụ được giao

Vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn;

Không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao;

Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ;

Việc cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Hậu quả

Được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi miễn nhiệm được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo Nghỉ hưu, Thôi việc.

Không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh

Thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng.

Không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng.

Bị cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo

* Căn cứ pháp lý: Luật Cán bộ Công chức 2008

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.668