Thanh tra viên có phải nộp lại trang phục thanh tra khi bị miễn nhiệm không?

(có 1 đánh giá)

Tôi muốn biết hiện nay, trình tự, thủ tục miễn nhiệm thanh tra viên được quy định như thế nào? Thanh tra viên có phải nộp lại trang phục thanh tra khi bị miễn nhiệm không? Câu hỏi đến từ anh Thanh Phú ở Thái Bình.

Trình tự, thủ tục miễn nhiệm thanh tra viên được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thủ tục miễn nhiệm thanh tra viên như sau:

Miễn nhiệm đối với thanh tra viên

...

3. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm thanh tra viên như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đề nghị bằng văn bản;

b) Cơ quan, đơn vị, bộ phận, người được giao phụ trách công tác tổ chức cán bộ, theo phân cấp quản lý cán bộ dự thảo quyết định miễn nhiệm và thu thập các tài liệu liên quan, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm;

c) Thông báo quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ thanh tra và các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác thanh tra.”

Theo đó, trình tự, thủ tục miễn nhiệm thanh tra viên được quy định như sau:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đề nghị bằng văn bản;

- Cơ quan, đơn vị, bộ phận, người được giao phụ trách công tác tổ chức cán bộ, theo phân cấp quản lý cán bộ dự thảo quyết định miễn nhiệm và thu thập các tài liệu liên quan, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm;

- Thông báo quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ thanh tra và các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác thanh tra.

Thanh tra viên có phải nộp lại trang phục thanh tra khi bị miễn nhiệm không?

Thanh tra viên có phải nộp lại trang phục thanh tra khi bị miễn nhiệm không? (Hình từ Internet)

Thanh tra viên có phải nộp lại trang phục thanh tra khi bị miễn nhiệm không?

Theo khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP quy định về việc thu hồi trang phục thanh tra như sau:

Nguyên tắc cấp phát và sử dụng trang phục

...

3. Đối với các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác khác mà trang phục được cấp chưa hết niên hạn sử dụng thì không phải thu hồi; nếu đã hết niên hạn sử dụng mà chưa được cấp phát thì không được cấp phát tiếp.

4. Đối với các trường hợp bị buộc thôi việc và nghỉ có lý do khác ngoài các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì phải thu hồi cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm, phù hiệu, biển hiệu đã được cấp trước khi nghỉ việc.

5. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan chủ quản của cơ quan thanh tra nhà nước có thể xem xét quyết định may sắm trang phục cho thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức hoặc cấp tiền cho từng cá nhân tự may sắm theo đúng quy định về tiêu chuẩn, hình thức, mầu sắc, kiểu dáng trang phục.”

Theo đó, đối với các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác khác mà trang phục được cấp chưa hết niên hạn sử dụng thì không phải thu hồi; Nếu trang phục đã hết niên hạn sử dụng mà chưa được cấp phát thì không được cấp phát tiếp.

Khi có quyết định miễn nhiệm thì sẽ thông báo đến thanh tra viên và tiến hành thu hồi thẻ thanh tra và các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác thanh tra trong đó bao gồm cả trang phục thanh tra.

Theo đó, pháp luật cũng quy định rõ đối với các trường hợp bị miễn nhiệm thì phải thu hồi cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm, phù hiệu, biển hiệu đã được cấp trước khi nghỉ việc.

Miễn nhiệm thanh tra viên trong những trường hợp nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về trường hợp miễn nhiệm thanh tra viên như sau:

Miễn nhiệm đối với thanh tra viên

1. Miễn nhiệm đối với thanh tra viên một trong các trường hợp sau:

a) Do điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là cơ quan thanh tra nhà nước;

b) Khi chuyển đổi vị trí việc làm và theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức phải chuyển sang ngạch công chức, viên chức khác để phù hợp với vị trí việc làm mới;

c) Tự nguyện xin thôi không làm việc ở các cơ quan thanh tra nhà nước và đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thôi việc;

d) Có quyết định thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo quy định của pháp luật;

 e) Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật;

g) Vì lý do khác theo quy định của pháp luật.

...”

Theo đó, miễn nhiệm thanh tra viên trong những trường hợp sau:

- Do điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là cơ quan thanh tra nhà nước;

- Khi chuyển đổi vị trí việc làm và theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức phải chuyển sang ngạch công chức, viên chức khác để phù hợp với vị trí việc làm mới;

- Tự nguyện xin thôi không làm việc ở các cơ quan thanh tra nhà nước và đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thôi việc;

- Có quyết định thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo quy định của pháp luật;

- Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật;

- Vì lý do khác theo quy định của pháp luật.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.681