Mô tả công việc

• Thực hiện các công việc về thanh tra các hoạt động theo kế hoạch và đúng quy định;
• Thực hiện các công việc về pháp chế theo đúng quy định;
• Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo đơn vị phân công.
• Tuân thủ sự điều động của cấp lãnh đạo Trường để thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

• Carry out inspections of planned and regulated activities;
• Carry out legal work in accordance with regulations;
• Perform other tasks assigned by Head of the Office.
• Follow the instruction of the Board of Rector to carry out the work arising in the university activities

Yêu cầu công việc

- Bằng cấp: Đại học chuyên ngành Luật
- Kinh nghiệm: Làm việc trong lĩnh vực giáo dục, hành chính văn phòng
- Kỹ năng cần thiết:
+ Giải quyết vấn đề,
+ Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;
+ Làm việc dưới áp lực
+ Có trách nhiệm cao và cẩn thận
+ Lập kế hoạch, quản lý và làm việc theo kế hoạch.
+ Thống kê, phân tích số liệu, tổng hợp
- Trình độ tiếng Anh: giao tiếp tốt, Ielts 5.5 trở lên;
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng

- Degree: Bachelor of Law
- Experience: Working in the field of education, administration
- Skills required:
+ Problem-solving,
+ Communication skills and teamwork;
+ Working under pressure
+ High responsibility and careful
+ Plan, manage and work as planned.
+ Statistics, data analysis, synthesis
- English proficiency: good communication, IELTS 5.5 or above;
- Computer skill: Advanced Microsoft Office

Phúc lợi công việc
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 761 / 17
Logo Đại Học Quốc Tế - ĐH Quốc Gia Tp.HCM Đại Học Quốc Tế - ĐH Quốc Gia Tp.HCM
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
12/09/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam nữ
Tuân Thủ - Pháp Chế
Đại Học Quốc Tế - ĐH Quốc Gia Tp.HCM
Nộp đơn