Mô tả công việc

Mục tiêu công việc:
Hỗ trợ cho mục tiêu của tổ chức bằng cách lập kế hoạch, điều hành và thẩm định chương trình nhân sự; điều hành nhân viên
Nhiệm vụ:
* Hoàn thành chiến lược phòng nhân sự bằng cách xác định mức độ tin cậy của nhân viên; trao đổi và áp dụng những giá trị, chính sách và thủ tục; tiến hành các chương trình tuyển dụng, định hướng, đào tạo, tư vấn, kỷ luật và giao tiếp; lập kế hoạch, theo dõi, khen thưởng và xem xét đóng góp trong công tác; lập kế hoạch và theo dõi các chiến lược lương bổng.
* Phát triển chiến lược nhân sự của tổ chức bằng cách đóng góp thông tin, phân tích và giới thiệu tư duy và định hướng chiến lược; thiết lập các mục tiêu chức năng phù hợp với mục tiêu của tổ chức.
* Thiết lập chiến lược điều hành nhân sự bằng cách thẩm định các khuynh hướng; thiết lập các phương tiện thiết yếu; xác định chiến lựơc sản xuất, năng suất, chất lượng và dịch vụ khách hàng; tích lũy các nguồn lực; thực hiện thay đổi.
* Phát triển chiến lược tài chính cho phòng nhân sự bằng cách ước tính, dự báo các yêu cầu, xu hướng và thay đổi; cân đối các nguồn tiền; triển khai kế hoạch hành động; đo lường và phân tích kết quả; thực hiện việc điều chỉnh; giảm thiểu tác động của các sai biệt.
* Đáp ứng nhu cầu về nhân sự của tổ chức bằng cách xác định yêu cầu; phát triển kế hoạch; tích hợp nhu cầu của chương trình nhân sự với điều kiện của thị trường lao động; tuyển chọn ứgn viên đạt tiêu chuẩn; phát triển cơ hội nghề nghiệp trong trường học và các chương trình tuyển dụng.
* Cải thiện dịch vụ nhân sự bằng cách tổ chức các cuộc nghiên cứu và thăm dò nơi làm việc và quản lý nhân lực; phát triển các ứng dụng; giới thiệu cấu trúc công ty đã cải thiện; thực hiện các phương thức làm việc lành mạnh về mặt tâm lý.
* Duy trì không khí làm việc hòa hơp bằng cách phát triển mối quan hệ giữa nhân viên, người lao động và ban giám đốc; duy trì chương trình trao đổi thông tin.
* Đảm bảo đối xử với nhân viên được nhất quán và công bình bằng cách triển khai và điều khiển việc ứng dụng chính sách và thủ tục nhân sự; giới thiệu các hành động cho nhân viên quản lý; cung cấp dịch vụ tư vấn
* Giảm thiểu nguy cơ đối với công ty và nhân viên bằng cách thiết lập và tuân theo các tiếu chuẩn; tuân thủ pháp luật.
* Cung cấp phương tiện quản lý cho giám đốc bằng cách quản lý sự đóng góp của nhân viên bằng cách triển khai và điều khiển chươgn trình lập kế hoạch, theo dõi và khen thưởng kết quả làm việc.
* Thu hút và duy trì nhân viên giàu năng lực bằng cách thiết lập và điều khiển chương trình lương thưởng; thiết lập và ứng dụng các chính sách và thủ tục lương bổng; thiết kế và giới thiệu chương trình đào tạo và phát triển.
* Bảo mật thông tin cho ban giám đốc và nhân viên.
* Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn; đọc sách báo chuyên ngành; duy trì mạng lưới cá nhân; tham gia các nghiệp đoàn.
* Hoàn thành nhiệm vụ đặt ra cho phòng nhân sự và nhiệm vụ của công ty bằng cách đạt đựơc những kết quả liên quan theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

- Giữ chân nhân viên, lập cấu trúc lương bổng và phúc lợi, giải quyết vấn đề, nắm vững luật lao động, bảo mật thông tin, giao tiếp, quản lý hiệu quả, quản lý nhân sự.

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Chế độ nghỉ phép

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 362 / 1
Logo Công ty TNHH Vision International Công ty TNHH Vision International
Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp Việt Nam- Singapore - Phường Bình Hòa - TX Thuận An - Bình Dương
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
21/01/2019

Nơi làm việc
Bình Dương

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Kinh nghiệm làm việc
4 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 25 tới 40 tuổi
Tuyển dụng Chủ quản Nhân sự
Công ty TNHH Vision International
Nộp đơn