Mô tả công việc
 • Quản lý tất cả các hoạt động theo lịch sự kiện
 • Manage all employee engagement activities per event calendar
 • Quản lý thôi việc và hoàn trả tài sản của công ty bao gồm các thanh toán theo yêu tiêu chuẩn có thể kiểm soát được.
 • Exit management and recovery of company assets including payments as per auditable standards requirements.
 • Quản lý kế hoạch cải tiến hiệu suất của nhân viên
 • Manage employee performance improvement program
 • Giải quyết các vấn đề kỷ luật bao gồm điều tra nội bộ
 • Champions all disciplinary matters including Domestic Inquiry
 • Tham dự tất cả các vấn đề Lao động và Quan hệ công nghiệp
 • Attend to all Labor and Industrial Relations issue
 • Làm đầu mối liên lạc với các cơ quan Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
 • Act as company liaison with relevant Government departments and other related bodies.
 • Cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc làm để họ yên tâm làm việc
 • To provide employees with a working environment that eases employees work life
 • Để đảm bảo người lao động nhận và cung cấp thông tin chính xác và rõ rang.
 • To ensure employees receive and provides information correctly and concisely.
 • Cung cấp nơi làm việc an toàn
 • To provide a secure workplace
 • Quản lý và giải quyết xung đột trong tổ chức
 • To manage and address the pulse of the organization
 • Thiết lập mạng lưới tốt và làm đầu mối liên lạc chính giữa công ty và các cơ quan bên ngoài.
 • To establish good networking and act as main liaison between company and external bodies.
 • Chịu trách nhiệm quy trình cải tiến Quan hệ lao động
 • Responsible for process improvement in Employee Relations
 • Đẩy mạnh các giá trị cốt lõi của công ty tại Việt Nam
 • To promote core values of the corporation and Vietnam site
 • Cung cấp báo cáo trực tiếp cho các khoá đào tạo cần thiết
 • Provide direct report with necessary trainings
 • Khuyến khích nhân viên báo cáo các vi phạm về chính sách lao động, đạo đức và chính sách EHS của công ty
 • Encourage workers to report violations of company labor, ethics and EHS policies
 • Kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, đạo đức
 • Timely address to all issues related to labor, ethics
 • Hiểu rõ luật pháp địa phương, bất kỳ quy định hoặc quy trình nào, tuân thủ các tiêu chuẩn có thể kiểm soát được
 • Good understanding in local applicable laws, any regulations or procedures, comply to auditable standards
 • Chủ trì mối quan hệ và đàm phán với công đoàn và các đại diện pháp luật về mục tiêu hoạt động doanh nghiệp, thực hiện cam kết về hiệu suất người lao động, và tuân thủ pháp luật.
 • Lead the relationship and key negotiations with Trade union and other representative forums as appropriate with a view to running business, performance employee engagement and legal compliance.
 • Đại diện giải quyết cuộc họp với ban giám đốc, công nhân và công đoàn cơ sở về vấn đề khủng hoảng
 • Representative to handle meetings with BOD and worker and our Trade union for any crisis issues
 • Đóng vai trò như một tấm gương về các giá trị và cách hành xử trong BVN
 • Be a visible role model for BVN values and behavior
 • Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, xử lý kỷ luật, xem xét khả năng và vấn đề về hiệu quả hoạt động, xử lý nghỉ việc, quản lý khủng hoảng để đưa ra phán xét thích hợp.
 • Be responsible for handling of disciplinary, grievance, capability, and performance issue, termination management, crisis management leading in hearing when appropriate.
 • Tư vấn cấp trên trong các trường hợp vắng mặt, đảm bảo tuân thủ chính sách và quy trình
 • To ad
Yêu cầu công việc
 • Đại học/ cao đẳng
 • University/ College
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Familiar with MS Office
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Proficiency in English
 • Có thái độ tốt và hòa hợp
 • Good attitude and integrate
 • Kỹ năng giao tiếp / Kỹ năng đàm phán / Kỹ năng giải quyết vấn đề / Kỹ năng lập kế hoạch / Kỹ năng tương tác, hiểu biết về luật lao động
 • Communication skills/ Negotiation skill/ Problem solving skill/ Planning skill/ Interpersonal skill, good command of labor code
Phúc lợi công việc
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam
Lô C, đường số 1, khu công nghiệp Đồng An - Phường Bình Hòa - TX Thuận An - Bình Dương
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
21/03/2019

Nơi làm việc
Bình Dương

Cấp bậc
Nhân viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển dụng Giám sát quan hệ lao động/ Employee Relations Supervisor
Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam
Nộp đơn

Nguyễn Tấn Tài Phạm Phú Anh Quân Nguyễn Văn Di Nguyễn Minh Hoàng phạm Hoàng Dậm Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Thanh Hải Huỳnh Phi Hùng Nguyễn Duy Thái Lê Đình Đức Anh Ngô Việt Hoàng Đào Ngọc Tuấn Phùng Văn Tuấn Lê Nhật Quang Vũ Thành Khiêm Vũ Ngọc Tú Ngô Thị Nguyệt Cầm Nguyễn Thái Thảo Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Yến Trương Thị Dung Nguyễn Thị Khánh Huyền Nguyễn Thị Hương Giang Ngô Đinh Hoàng Uyên Ngô Thơm Thảo Lê Huỳnh Ngọc Lệ NGUYỄN THỊ LỆ THANH Nguyễn Thị Như Tuyền Phan Thị Huyền Trương Thị Soi Trần Đình Anh Thư Đinh Thị Kim Dung Cao Võ Thu Ngân Lê Thị Hoàng Kim Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Hồng Nhung Đoàn Thị Khánh Vi Đặng Thị Ngọc Hường Phạm Thị Hương Nguyễn Thị Lan Trinh Phạm Thị Phương Liên Đặng Huỳnh Như Phượng Dương Thị Xuân VƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Phạm Thị Hương Trương Thị Trang Nguyễn Ngọc Trâm Trần Quỳnh Anh Nguyễn Thị Lệ Quỳnh Nguyễn Thị Thu Uyên Nguyễn Thị Hằng Đoàn Lan Hương Lão Thị Nga Võ Sông Hương Trần Thuý Bảo Hà Nguyễn Ngọc Ánh Từ Ngọc Hòa Nguyễn Thị Hồng Nhung Võ Thị Thuỳ Trang Phạm Thị Như Ngọc Nguyễn Thị Kim Yến Nguyễn Thị Uyên Trần Thu Hà Nguyễn Ngọc Châu Hoàng Long Vân Nguyễn Thị Hoàng Trâm Nguyễn Hoàng Trúc Chi Nguyễn Nhật Anh