Mô tả công việc

Là người chịu trách nhiệm trong việc điều hành Ban Pháp chế, giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến công tác pháp chế của công ty, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan, chi tiết như sau:

 • Rà soát và góp ý kiến pháp lý đối với các hồ sơ đấu thầu, hồ sơ thiết kế và thi công, các cam kết bảo mật thông tin trước và trong quá trình dự thầu.
 • Đánh giá rủi ro pháp lý các hồ sơ tài liệu chuẩn bị dự án của Chủ đầu tư.
 • Rà soát tính pháp lý, phối hợp các Phòng/Ban liên quan đánh giá rủi ro các hợp đồng thi công với Chủ đầu tư trước khi ký kết.
 • Tham gia hỗ trợ đàm phán, kiểm soát các hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng có yếu tố pháp lý mới hoặc có yếu tố nước ngoài.
 • Theo dõi kiểm tra tính pháp lý của các hoạt động trên công trường trong quá trình thực hiện hợp đồng; Yêu cầu Phòng/Ban liên quan cung cấp các hồ sơ, tài liệu, công văn và báo cáo tình trạng để kiểm soát, cảnh báo.
 • Xây dựng thư viện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo hoặc đáp ứng các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Kiểm soát các công văn, hồ sơ, giấy tờ, thủ tục khi làm việc với Cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty.
 • Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, các kiến thức pháp lý cho các Phòng/Ban/Công trường.
 • Giải đáp các vướng mắc pháp lý của các Phòng Ban, đặc biệt đối với BCHCT liên quan đến các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Đại diện tham gia giải quyết các vụ việc, vụ án được xử lý tại Cơ quan Trọng tài hoặc Tòa án.
 • Tham gia vào việc xây dựng các văn bản quản lý nội bộ Ban Pháp chế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác phục cụ cho công việc chung và theo yêu cầu chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc.
Yêu cầu công việc
 • Trình độ học vấn tối thiếu: Đại học
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề: Luật sư, thẻ Luật sư, Luật gia, thạc sĩ (khuyến khích).
 • Chuyên môn: Luật học
 • Trình độ ngoại ngữ: Khả năng đọc hiểu các loại tài liệu bằng Tiếng Anh (Hợp đồng Fidic) hoặc tốt hơn (nếu có).
 • Am hiểu kiến thức Pháp luật Viêt Nam và/hoặc Quốc tế.
 • Giao tiếp thuyết phục, tư duy nhạy bén, nhanh nhẹn.
 • Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng.
Phúc lợi công việc
 • Trao đổi khi phỏng vấn
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Tuyển dụng Trưởng Ban Pháp Chế
Công ty TNHH Xây dựng Dcons