Mô tả công việc
I. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
1. Hoạch định nguồn nhân lực: xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự theo định hướng phát triển của
Công ty.
2. Giám sát việc tuyển dụng; trực tiếp tuyển dụng những vị trí cấp quản lý.
3. Kiểm soát và chịu trách nhiệm việc tính toán, chi trả lương thưởng, các chế độ đãi ngộ cho người lao
động theo đúng quy định của pháp luật.
4. Quản lý các hoạt động Đào tạo đảm bảo xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với đặc điểm hoạt
động của Công ty.
5. Trực tiếp tham gia đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên dưới quyền.
6. Phối hợp xây dựng bộ năng lực cốt lõi và KPIs cho từng vị trí của Công ty.
7. Đánh giá nhân sự.
8. Phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo và phát triển con người.
9. Xây dựng và triển khai chương trình phát triển nhân tài và lãnh đạo tương lai cho Công ty.
10. Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc và các Trưởng Phòng/Bộ phận các vấn đề liên quan tới công tác
nhân sự.
11. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động.
12. Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa người sử dụng
lao động và Người LĐ trong Công ty.
13. Quan hệ lao động:
 Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý
lao động.
 Tham gia soạn thảo Nội quy, quy chế làm việc trong Công ty. Hướng dẫn và giám sát thực hiện.
 Giám sát và lập biên bản các trường hợp vi phạm Nội quy, quy chế Công ty.
 Giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của nhân viên.
I.       QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 Xây dựng ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của Phòng Nhân sự.
Thực hiện ngân sách đã được phê duyệt; phân tích, đánh giá; đề ra các biện pháp khắc phục trong trường hợp có chênh lệch ngân sách đặc biệt là bội chi.
II.PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 Phát triển các Giá trị cốt lõi của Công ty thành thói quen hành động trong mỗi nhân viên.
Tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, giữ chân người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.
Xây dựng hình ảnh nhân sự trong Công ty. (PR và truyền thông nội bộ)
 III.   CÔNG VIỆC KHÁC: Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban Giám đốc.
Yêu cầu công việc
Có Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoặc vị trí tương đương.
Phúc lợi công việc
Được hưởng chế độ lương thưởng,  bảo hiểm.. theo quy định của công ty
Có cơ hội thăng tiến nếu thực hiện tốt yêu cầu công việc
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được cấp máy tính làm việc.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 348 / 0
Logo Công ty Cổ phần Nova Evergreen Công ty Cổ phần Nova Evergreen
154 đường số 1, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
30/03/2017

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
4 năm

Ứng viên
Nam nữ
Vị Trí Trưởng Phòng Nhân Sự
Công ty Cổ phần Nova Evergreen
Nộp đơn