Mô tả công việc

1. Quản lý tổng thể Ban Pháp chế

Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của Công ty. Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác để thực hiện chức trách

2. Đảm bảo công tác pháp lý cho công ty

 • Tư vấn/Tham mưu pháp lý cho Ban lãnh đạo Công ty
 • Kiểm tra tất cả các hợp đồng trước khi trình TGĐ phê duyệt và vấn đề có liên quan đến pháp lý của Công ty trước khi trình TGĐ phê duyệt theo yêu cầu của TGĐ hoặc Ban trợ lý.
 • Phân chia, hướng dẫn và kiểm tra nhân viên pháp chế thực hiện các công việc có liên quan đến pháp lý của Công ty
 • Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan tư pháp, các bên liên quan để xử lý các vấn đề có liên quan đến pháp lý
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật
 • Huy động các nguồn lực bên ngoài để giải quyết các vấn đề Pháp lý khi cần thiết
 • Phối hợp với ban Trợ lý quản trị trong công tác quan hệ cổ đông
 • Phối hợp với các phòng ban trong công tác thu hồi nợ

3. Quản lý nguồn nhân lực của đơn vị:

Lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển chọn để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, đào tạo, hướng dẫn nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.

Yêu cầu công việc
 • Đại học các ngành luật, quản trị kinh doanh
 • Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh
 • Đọc hiểu và nắm rõ luật các văn bản pháp luật hiện hành
 • Hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 • Có kiến thức pháp lý về tài chính, đầu tư
 • Có kiến thức về quản lý
 • Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương ở các Tập đoàn lớn về Tài chính,...
Phúc lợi công việc
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Cần tuyển Trưởng ban Pháp chế (FCN)
Công ty Cổ phần FECON
Nộp đơn