Mô tả công việc

Kế hoạch đào tạo

 • Tham gia xây dựng chiến lược đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm dựa trên kế hoạch nhân sự năm.
 • Xây dựng và đánh giá hiệu quả đơn vị & cá nhân đào tạo

Tham gia xây dựng, định hướng & phát triển lộ trình đào tạo cá nhân

 • Tham gia xây dựng hệ thống lộ trình nghề nghiệp, hệ thống năng lực chuẩn và đánh giá sự phù hơp với năng lực chuẩn
 • Xây dựng kế hoạch phát triển lộ trình nghề nghiệp cho từng vị trí
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và các yêu cầu đối với từng thời kỳ phù hợp với lộ trình nghề nghiệp với từng vị trí

Quản lý đào tạo

 • Tổ chức quản lý lớp học
 • Xây dựng, quản lý & phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ: nhận diện, lựa chọn, đánh giá hiệu quả, chất lượng huấn luyện
 • Phát triển chương trình đào tạo

E-Learning

 • Xây dựng kế hoạch phát triển mới, rà soát và cải tiến chương trình, học liệu trực tuyến (giáo trình, bài giảng học liệu đa phương tiện)
 • Xây dựng tài liệu công cụ và các phần mềm hỗ trợ xây dựng bài giảng trực tuyến
 • Thực hiện đánh giá các nội dung đào tạo có thể online hóa và đề xuất phát triển
Yêu cầu công việc
 • Ưu tiên Nam
 • Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh, Xã hội nhân văn,....
 • Nắm rõ các lĩnh vực hoạt động đào tạo của công ty
 • Có tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực đào tạo
 • Có khả năng tổ chức đào tạo, tổ chức sự kiện và đánh giá thiết kế xây dựng chương trình đào tạo
Phúc lợi công việc
 •  Bảo hiểm theo quy định
 •  Du Lịch
 •  Phụ cấp
 •  Đồng phục
 •  Thưởng
 •  Chăm sóc sức khỏe
 •  Đào tạo
 •  Tăng lương
 •  Công tác phí
 •  Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên viên đào tạo (FCN)
Công ty Cổ phần FECON
Nộp đơn