Mô tả công việc
 • Soạn thảo, update & triển khai các loại hợp đồng dịch vụ và Hợp đồng mẫu.
 • Soạn thảo, rà soát tính pháp lý và ban hành các văn bản hành chính (Thông báo về Chính sách, các quy định, quy trình của Công ty; Quyết định bổ nhiệm, Quyết định điều chuyển, các quyết định khác của Công ty; Biên bản/quyết định/nghị quyết/Ủy quyền của HĐQT/HĐTV/Chủ tịch HĐTV/Chủ tịch HĐQT/Ban Giám đốc/Giám đốc…).
 • Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tính pháp lý, hợp pháp đối với các hợp đồng, văn bản pháp lý mà công ty ban hành và ký kết; kiểm tra tính hợp pháp của các giao dịch công ty thực hiện.
 • Quản lý các loại hợp đồng thỉnh giảng, đối chiếu đơn giá thanh toán so với hợp đồng đã kí kết.
 • Dịch thuật chuyên ngành các loại Hợp đồng, tài liệu giao dịch với đối tác và các tài liệu khác.
 • Giải quyết quan hệ lao động, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhân viên : Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; Hồ sơ kỷ luật lao động, tranh chấp lao động (họp kỷ luật lao động, lập các biên bản, tường trình, văn bản chế tài lao động…)
 • Legal Research: Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, các văn bản, tài liệu đối nội đối ngoại và các giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.
 • Tham gia các cuộc họp Giao ban và biên soạn kết luận Giao ban tại các cuộc họp
 • Cố vấn pháp lý cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị : Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hội đồng trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên
 • Nghiệp vụ Báo cáo và tiếp các cơ quan ban ngành, Hiệp hội…: Thực hiện và hỗ trợ thực hiện các hồ sơ, tài báo cáo nộp đến các cơ quan nhà nước; hộ trợ lãnh đạo cơ sở tiếp đón các đoàn thanh tra, hiệp hội, cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
 • Xử lý các hồ sơ, thủ tục pháp lý doanh nghiệp: Xử lý các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến các cơ quan công quyền (thành lập, giải thể, tạm ngưng, mở rộng kinh doanh, …)
 • Xử lý tranh chấp pháp lý giữa doanh nghiệp và các doanh nghiệp khác: Tố cáo, kiện tụng, hòa giải tranh chấp thương mại, sỡ hữu trí tuệ,...
 • Hỗ trợ pháp lý cho các đơn vị liên quan hợp đồng, thỏa thuận và tư vấn pháp lý cho các đơn vị yêu cầu
 • Tham gia góp ý tư vấn về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của Nhà trường soạn thảo trước khi trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng ký ban hành;
 • Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức lại việc lưu trữ hồ sơ Phòng TCHC; Thay mặt Lãnh đạo thực thi việc ban hành các văn bản nội bộ.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường và của các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và các đơn vị;
 • Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường;
 • Hỗ trợ trình ký và các công việc hành chính khác khi có yêu cầu.
Yêu cầu công việc
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí Pháp chế (ưu tiên người đã làm tại các Trường Cao đẳng/Đại học).
 • Có khả năng soạn thảo văn bản hành chính.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự,...)
 • Độ tuổi: Trên 23
Phúc lợi công việc
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
  • Nghỉ phép năm
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 601 / 72
Logo Công ty Cổ phần Quốc tế KENT Công ty Cổ phần Quốc tế KENT
Số 219-221, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng tuyển
17/11/2023

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 23 tuổi
Chuyên viên Hành chính, Pháp chế
Công ty Cổ phần Quốc tế KENT
Nộp đơn