Mô tả công việc

Trách nhiệm và quyền hạn:

- Đầu mối xây dựng và điều chỉnh chính sách pháp lý phù hợp môi trường kinh doanh và quy định pháp luật.

- Đầu mối tham mưu, tư vấn, quản lý, triển khai, thực hiện công tác pháp chế tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành, công tác pháp chế liên quan đến dự án, dịch vụ giao dịch

- Cập nhật thông tin pháp luật: Tham mưu xây dựng, triển khai, quản lý hệ thống lưu trữ, thư viện pháp luật, cập nhật thông tin pháp luật, đảm bảo hệ thống khoa học, hiệu quả, thông tin đầy đủ, dễ khai thác, sử dụng;

- Đào tạo kiến thức pháp luật trong toàn Công ty, tham mưu, phối hợp với các bộ phận, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý chương trình, xây dựng quy trình, quy định về tuân thủ pháp luật và đào tạo kiến thức pháp lý, hiểu biết về pháp luật trong toàn Công ty;

- Chủ trì tham mưu, tư vấn soát xét, có ý kiến về mặt pháp lý, tính tuân thủ pháp luật và tuân thủ quy định hiện hành đối với công tác ban hành và áp dụng quy định, văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức quản lý, công tác nhân sự, hợp đồng lao động, tiền lượng, chế độ chính sách cho người lao động, công tác bảo hiểm, công tác đầu tư, tổ chức đấu thầu, mua sắm hàng hóa dịch vụ, công tác tài chính, công tác bảo lãnh, ủy quyền, công tác liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác tham mưu, góp ý, kiến nghị đối với dự thảo văn bản pháp luật do cơ quan tổ chức gửi xin ý kiến, tổng hợp đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Theo dõi giám sát, thẩm định và tham mưu, đề xuất cải tiến, chỉnh sửa hệ thống, công tác pháp chế, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các việc liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành;

- Tham gia vào đoàn đánh giá nội bộ công ty kiểm tra tuân thủ quy định hiện hành Đầu mối thực hiện kiểm tra giám sát, đánh giá sự tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hỗ trợ tham mưu hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan đối với công tác thanh, kiểm tra, khiếu nại tố cáo

- Đầu mối thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để giải quyết khiếu nại và tố cáo liên quan đến Công ty;

- Đầu mối trong việc kiểm soát tuân thủ pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo,

- Hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Công ty;

- Hỗ trợ các bộ phận ban dự án đánh giá rủi ro về mặt pháp chế, quy định cho dự án, gói thầu;

- Tư vấn, soát xét đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành;

- Chủ trì tham mưu, tư vấn, soát xét, có ý kiến về mặt pháp lý, tính tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành trong trong tác tham dự thầu, triển khai dự án và cung cấp hàng hóa dịch vụ, công tác hợp tác, thỏa thuận liên danh, liên kết, công tác liên quan đến thỏa thuận, hợp đồng;

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các bộ phận liên quan để tư vấn pháp lý hoặc thuê dịch vụ tư vấn pháp lý phục vụ công tác tham gia thầu, triển khai dự án và cung cấp hàng hóa dịch vụ công tác hợp tác, thỏa thuận liên danh, liên kết, công tác liên quan đến đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và Công ty tham gia;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tố tụng để đảm bảo quyền, lợi lích hợp pháp của Công ty;

- Tham gia công tác tư vấn, thu hồi công nợ;

- Tham gia và hỗ trợ pháp lý trực tiếp tại các Ban dự án, Tổ công tác, Hội đồng do Công ty thành lập;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Công ty và lãnh đạo Bộ phận.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu trình độ, kinh nghiệm:

- Chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Vi tính: Biết sử dụng các ứng dụng vi tính văn phòng.

- Kinh nghiệm quản lý: 5 năm trở lên, có kỹ năng giao tiếp tốt

có Kỹ năng phân tích, kỹ năng soạn thảo văn bản, có khả năng đàm phán thương thảo, kỹ năng quản lý thời gian, và có tinh thần trách nhiệm với công việc

Phúc lợi công việc

- Cơ hội việc làm lâu dài với nhiều cơ hội thăng tiến

- Có chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 148 / 1
Logo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
Thôn Nam Sơn - Xã Nghi Sơn - Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá.

Ngày đăng tuyển
15/11/2023

Nơi làm việc
Thanh Hóa

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng
Pháp Chế, Luật, Pháp Lý, Pháp Chế Doanh Nghiệp, Pháp Chế Pháp Lý

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên Pháp chế
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
Nộp đơn