Mô tả công việc

- Xây dựng, thực hiện và giám sát các hoạt động của bộ phận tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty;
Building, implementing, and overseeing all operational systems, process, workflows, and procedures.... are subject to rule of law and company’s regulation;
- Rà soát, quản lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề pháp lý;
Control, manage the contract and resolution of legal matters;
- Kiểm tra và báo cáo những phát hiện quan trọng liên quan đến những rủi ro pháp lý hiện hữu hoặc tiềm ẩn, bao gồm việc khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro từ hoạt động của doanh nghiệp;
Review and lead the reporting of key findings related to existing and potential legal risks, including recommendations to mitigate risks from an operational perspective;
- Soạn thảo, kiểm tra, tổ chức và giám sát các hợp đồng, thỏa thuận, hòa giải, các tài liệu pháp lý, và đảm bảo rằng hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ quy định và những yêu cầu về pháp lý;
Draft, review, organize, and monitor a wide range of contracts, agreements, arrangements, legal documents, and ensure that they are in compliance with all legal requirements;
- Xây dựng, theo dõi và hoàn thiện các hợp đồng mẫu cho Công ty. Tham gia các cuộc họp với đối tác/nhà cung cấp/nhà thầu để thương thảo các điều khoản về mặt pháp lý cho các hợp đồng, thỏa thuận, ...;
Build, follow and improve the contract form system for Company. Attending the meeting with partners/vendors/suppliers to deal about legal aspects for all contracts, agreements etc;
- Đào tạo về kiến thức pháp luật và hướng dẫn việc tuân thủ các quy định nội bộ đến toàn thể nhân viên công ty và đến các cấp Trưởng phòng/Bộ phận;
Train legal knowledge and guide on the compliance with internal regulation to manager level and company’s employee;

- Đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động ủy quyền của công ty;
To ensure the legality of the company operation in authorization and managing of authorization;
- Nghiên cứu các quy định pháp luật và cung cấp ý kiến pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động hợp pháp và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh;
Research laws and provide legal opinion/advice on any matters of the Corporate’s business activities;
- Tham gia giải quyết các xung đột pháp lý trong các Phòng ban/bộ phận trong công ty và đại diện cho công ty tham gia giải quyết, xử lý các tranh chấp trong và ngoài tố tụng;
To participate to the other Department in solving conflicts, to play role as the duty authorized party of the Company in dealing with litigation and dispute settlement;
- Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới để đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động của công ty. Hỗ trợ các phòng ban/bộ phận liên quan trong việc xây dựng các quy trình, quy định, ... trong hoạt động chuyên môn;
To update promptly new regulation in order to ensure that legislations affect the Company operations to be identified timely. Support related department in build the regulation, progress, ... in professional work, ...;
- Quản lý danh sách cổ đông trong Công ty. Soạn thảo các biên bản, nghị quyết và các văn bản hành chính nội bộ khác;
Manage shareholders list of Company. Draft meeting minutes, resolution and other documents;
- Soạn thảo, kiểm tra hoặc sửa đổi, điều chỉnh các chính sách, quy trình, quy định, ... của Công ty;
Drafting, inspecting, checking and appropriately amending Policies, Regulations, process;
- Thực hiện các thủ tục cấp phép: Soạn thảo và theo dõi các hồ sơ pháp lý của Công ty.
Đồng thời, liên lạc, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xin cấp phép cho các hoạt động của Công ty.
Licensing: Monitor application dossiers and liaise with relevant Authorities for the licenses of the Corporate;
- Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác trong việc kiểm soát việc tuân thủ và làm tăng hiệu quả công việc của toàn công ty;
Partners with other departments in control the compliance and increase the efficiency of the entire company.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.
Perform other tasks as assigned by Superior.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, ưu tiên ngành Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp.
University graduate preferred in Commercial Law, Enterprise Law, ....
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Pháp chế Doanh nghiệp.
At least 2 years of working experience in Enterprise Law.
- Có kinh nghiệm trong ngành FnB là một lợi thế
Have experience in FnB industry is a plus
- MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) tốt.
Good in MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
- Thành thạo tiếng Anh (cả kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản).
Good in English both speaking and listening.
- Có Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán... tốt.
Excellent communication, listening, negotiation skills, ...
HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ/ HOW TO APPLY
Gửi hồ sơ ứng tuyển kèm theo CV qua website
Send your application with CV attachment via website

Phúc lợi công việc

- Trao đổi khi phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Công ty Cổ phần Café Katinat Công ty Cổ phần Café Katinat
91 Đồng Khởi - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng tuyển
14/05/2022

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên Pháp Chế (Legal Executive)
Công ty Cổ phần Café Katinat
Nộp đơn

Phạm Đạt Ngô Anh Dũng Mai Tiến Thành Trần Đình Nguyên Đặng Lê Trường An Nguyễn Thái Hoàng Vũ Nguyễn Văn Tiệp Võ Phạm Huy Nguyễn Viết Tuấn Ngô Bảo Trung Vòng Xuân Vũ Nguyễn Long Nhật Vinh Nguyễn Phạm Tùng Lâm Vũ Văn Lai Phan Nguyễn Huy Tâm Nguyễn Văn Cường Đoàn Minh Tú Dương Văn Tài Nguyễn Ngọc Hùng Hà Mạnh Phương Đinh Phương Nam Nguyễn Văn Hiệp Hoàng Minh Cao Đoàn Văn Bé Mai Tiến Thành Nguyễn Đắc Duy Anh Phùng Văn Ngọc Trương Văn Khải Đinh Huỳnh Công Hậu Huỳnh Tấn Vấn Ngô Đức Huy Huỳnh Gia Hân Nguyễn Thị Tuyết Trinh Đỗ Thị Duyên Lê Thị Thu Hạnh Đặng Tú Quyên Nguyễn Thị Ngọc Lê Thanh Nguyễn Thị Thanh Huyền Lê Ngọc Dung Nguyễn Thị Minh Hoa Hoàng Việt An Võ Thị Hồng Phạm Thùy Thương Nguyễn Thị Tuyết Trinh DƯƠNG THỊ THU NGÂN Ngọc Lưu Phạm Thị Huyền Hồng Hạnh Nguyễn Lê Thị Ngọc Dung Nguyễn Thị Kỳ Duyên Đinh Thị Hoàng Trâm Thạch Thị Sà Rinh Lô Thị Hằng Trần Nhân Kim Liên Dư Thị Mai Trân Nguyễn Thị Luyến Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nguyễn Thị Mai Linh Đoàn Phạm Phúc Lam Lê Thúy Hạnh Lê Thị Hồng Hạnh Van Anh Nguyen Nguyễn Trần Nhật Linh Phạm Khánh Phương Nguyễn Lê Nhật Vy Nguyễn Hà Hoa Nguyễn Thị Hương Trần Thị Hường Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thanh Vân Trần Thị Châu Giang Thơi Nguyễn Phước Phương Anh Lê Mai Ly Đoàn Thị Mỹ Dung Nguyễn Phan Huyền Trang Hoàng Ngọc Liên Nguyễn Thị Quỳnh Anh Huỳnh thị Ngọc Thanh Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Mỹ Trâm Đào Thị Mỹ Lan Nguyễn Thị Kim Chi Huỳnh Thị Ngọc Huyền Trần Thị Lộc Lê Nữ Thành Minh Nguyễn Thanh Viên Nguyen Cam Phạm Ngọc Lê Phan Trần Thị Thanh Đông Bùi Thị Như Huỳnh Trà My Đinh Thị Thanh Biên Đặng Thị Liễu Trịnh Thị Thanh Thảo Nguyễn Hoài Thương Nguyễn Thị Linh Đỗ Thị Khánh Linh Phan Thị Thanh Hiếu Trần Thị Kiều Phương Đan Vy Lê Bích Anh Trần Thị Kim Ngân Nguyễn Hiền Trâm Trần Thị Hăng Tô Thị Qui Nhơn Nguyệt Nguyễn Thị Thúy