Mô tả công việc

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Giúp việc cho Giám đốc ban các công tác liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Tham gia xây dựng kế hoạch định biên tổng thể
 2. Tham gia xây dựng và chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch
 3. Phát triển nguồn nhân lực
 4. Tham gia thiết kế cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị
 5. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống JD, cơ chế tuyển dụng, lộ trình thử việc
 6. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cấp tập đoàn và các đơn vị thành viên
 7. Trực tiếp triển khai các công tác liên quan đến quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng
 8. Xây dựng các quy định, chính sách liên quan đến công tác tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực
 9. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc ban

QUYỀN HẠN

 1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ủy quyền
 2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động chuyên môn phụ trách/chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn
 3. Có quyền đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh

TRÁCH NHIỆM

 1. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, kịp thời cho hoạt động của toàn bộ các phòng/ban/đơn vị
 2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Phòng/ Ban Nhân sự
 3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính theo Quy định của Tập đoàn
 4. Tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa, nội quy, quy định của Tập đoàn.
Yêu cầu công việc

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CẦN BIẾT

 1. Hiểu biết các chế độ chính sách liên quan đến nhân sự theo quy định của pháp luật;
 2. Hiểu biết về công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp;
 3. Hiểu biết về kinh doanh, Bất động sản, Đầu tư dự án;
 4. Kỹ năng xây dựng quy trình;
 5. Kỹ năng đào tạo, giám sát;
 6. Kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt
Phúc lợi công việc

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong tập đoàn.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 39 / 0
Logo Tập đoàn Capital House Tập đoàn Capital House
Tòa nhà EcoLife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
20/09/2022

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên phụ trách phát triển nguồn nhân lực
Tập đoàn Capital House
Nộp đơn