Mô tả công việc
 • Truyền tải, cập nhập thông tin của Công ty chính xác, đầy đủ và kịp thời tới Cổ đông, Nhà đầu tư;
 • Chuẩn bị nội dung công bố thông tin của Công ty ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán;
 • Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
 • Tham gia các hội thảo, hội nghị đầu tư trong và ngoài nước (khi có yêu cầu) để giới thiệu cổ phiếu của Công ty với các nhà đầu tư tiềm năng, làm gia tăng giao dịch của các nhà đầu tư mới tham gia vào công ty, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu;
 • Quản lý và báo cáo việc bán cổ phần Công ty của Nhân sự cấp cao và những người có liên quan trước khi thực hiện giao dịch;
 • Hỗ trợ công bố thông tin theo các quy định hiện hành;
 • Giải đáp các thắc mắc của Cổ đông những vấn đề liên quan đến Cổ phần, cổ phiếu (Khi có yêu cầu)
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Luật, Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,....
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động về tài chính hoặc quan hệ nhà đầu tư trong các Công ty. Kinh nghiệm tại vị trí phân tích của các Công ty chứng khoán là lợi thế;
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết khá)
 • Khả năng viết các bài báo giới thiệu về công ty, viết các bài phân tích về cổ phiếu Công ty: tốt
 • Khả năng tổng hợp, phân tích, lập báo cáo: tốt
Phúc lợi công việc
 •  Bảo hiểm theo quy định
 •  Du Lịch
 •  Phụ cấp
 •  Đồng phục
 •  Thưởng
 •  Chăm sóc sức khỏe
 •  Đào tạo
 •  Tăng lương
 •  Công tác phí
 •  Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Từ khóa:
Quan Hệ Cổ Đông

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên viên quan hệ cổ đông (FCN)
Công ty Cổ phần FECON
Nộp đơn